Karma & Sjećanje na prošle živote

Sve ono skriveno, tajnovito i misteriozno...
Avatar
Red
Moderator
Postovi: 4300
Pridružen/a: 06.02.2010, 20:50
Zahvalio/a: 242 puta
Prim. zahvala: 670 puta

Karma & Sjećanje na prošle živote

PostPostao/la Red » 20.10.2010, 11:11

slika

Karma

Zakon uzroka i posljedice.

Princip karme objašnjava da svako dijete stiže na svijet noseći teret nenaplaćenih, neodrađenih posljedica djelovanja koje je prikupio u prijašnjim životima. Dijete je rođeno da bi iskusilo dobre i loše učinke koji su nastali iz njegovih vlastitih djela iz prošlosti. To objašnjava vidljivu različitost među ljudima. Svatko je sâm uzrok svoje dobre ili loše sudbine. Bog i čovjek mogu biti izmireni i združeni samo na temelju tog principa karme. Kad čovjek shvati da Bog nije sudjelovao u uzroku njegove patnje i da je on sam uzrok te patnje, tada više ne krivi nikoga drugog i shvaća da je on sâm i pokretač i primatelj svega, tada prilazi Bogu sigurnijim korakom i čistijim umom. Ako je sada osoba čista u duhu, ona sama je uzrokom te čistoće. Jasno je stoga da je volja koja je pohranjena u čovjeku iznad svih stanja, uobličavanja i promjena. Sloboda koju ta volja predstavlja rezultat je prošlih djela. Ta je volja veoma moćna i djelotvorna.

Čovjeku su dostupna 4 karmička puta

KARMA ATHÌTA
Na tom putu su oni koji su nadišli zakon karme ili oni koji nisu pod utjecajem karme. To su osobe koje su ostvarile Boga - jivanmukti. Sva njihova karma spalila se u vatri mudrosti - jñãna. Njihove impulse za djelovanjem spalila je mudrost koju su postigli. Njima više ne trebaju zabrane i ograničenja. Njima nisu potrebne duhovne vježbe u koje se ubrajaju: milosrđe, život u vrlini, strogoća. Sve što oni čine, osjećaju ili misle bit će božansko, sveto, plemenito i dobrobitno za čovječanstvo. U trenutku smrti, njihov zadnji dah ne odvodi ih u nebeska područja već se trenutno stapaju s Bogom odbacujući tijelo.

NIŠKAMA KARMA
To je karma bez želje za plodovima koji iz takvih djela proizlaze. Na tom putu su odricatelji - mumukšu, to su oni koji su oprezni na putu oslobođenja i koji ga namjeravaju postići. Oni izvode svako svoje djelo kao korak u ostvarenju Gospoda, stoga nikad ne mogu učiniti ništa loše. Oni ne žude za rezultatima svojih djela već ih prepuštaju Gospodu da daje ili im uskraćuje. Njih ne motiviraju svjetovne želje pa čak niti želja da postignu nebeski užitak. Njihov je cilj oslobođenje od vezanosti za ovaj materijalni izvanjski svijet. Oni osvajaju Božju milost razmjerno sa čvrstoćom svoje vjere i duhovne vježbe.

SAKAMA KARMA
To su djela koja se izvode sa željom da se požnju njihovi plodovi. Na tom putu su oni koji čine sva djela sa željom da uživaju u plodovima tih djela. Takve će osobe biti uključene u one aktivnosti koje odobravaju sãstre. Oni neće činiti grješna ili zabranjena djela već će uskladiti svako svoje djelo s dobrobiti koje će ono polučuti, sreću koje će im ono osigurati i nebesa koje će im ono zaslužiti. Kad takvi ljudi napuštaju ovaj svijet, oni ulaze u nadzemaljske svjetove koje su tražili i za koje su radili. Oni ostaju ondje onoliko kolike su njihove zasluge, a onda se moraju ponovno roditi, to jest vratiti na Zemlju.

KARMA BHRASTA
To je karma koja ne poznaje zauzdavanje ili kontrolu. Ovaj put slijede ljudi koji nisu vođeni nikakvim pravilom ili kodeksom ponašanja. Oni nemaju norme, niti razlikuju vrlinu od poroka, ispravno od pogrešnog, pravilnog od nepravilnog. Oni nemaju koncept strahote pakla niti ljepote raja, ne plaše se vraga niti imaju poštovanja prema Bogu, ne uvažavaju sãstre i nemaju viziju dharme. Najbolje ih je opisati kao zvijeri u ljudskim tijelima. Većina čovječanstva pripada toj skupini nesretnika. Oni žude za trenutnom ugodom, kratkotrajnom srećom, prolaznom radošću i udobnostima. Nazivati ih majmunima s ljudskim tijelima bila bi velika pogreška (primjenjujući svoju inteligenciju, čovjek djeluje na načine na koji majmuni ne mogu). Tako djelima u ovom životu, čovjek odlučuje o svom novom rođenju, gdje i kakav će njegov život biti čak i prije negoli napusti ovaj svijet, novo mjesto je već spremno za njega. Ljudi koji slijede ovu vrstu karmičkog puta kreću se u neprestanom ciklusu rađanja i umiranja.

slika

Evo još jedne važne podjele karme

VISHAYA KARMA - karma koja vezuje ili čulna karma. Ta vrsta karme vezuje čovjeka za ovaj materijalni svijet. Tu spadaju sve aktivnosti koje se odnose na vanjske predmete i povezane su sa željom za rezultatom. Ta želja (za rezultatima djela koja) vodi čovjeka do močvare "ja" i "moje" a oni su zlodusi pohlepe i požude. Opredijeliti se za predmete za koje su vezana osjetila isto je što i dati prednost otrovu. Dok je čovjek vezan osjetilima za izvanjski svijet, ako ga ne zanimaju rezultati ili posljedice njegovih djela tada on može pobijediti taj osjećaj za "ja" i "moje", tj. može pobijediti pohlepu i požudu i biti daleko od tih negativnih obilježja. U ovom kali dobu povećala se vishaya karma i kao rezultat toga strašno su se povećale i patnja i zbunjenost pa se ne može postići sreća ni mir uma.

SREYO KARMA - karma koja oslobađa. Ta karma oslobađa čovjeka od vezanosti za ovaj materijalni svijet. Ona daje radost koja se širi i blagodat svakim učinjenim djelom. Ona se ne tiče samo vanjske radosti; ona duši daje blaženstvo - ãtmanãnda. Iako djela mogu biti izvanjska, sva je pozornost usmjeruje prema unutra. Sreyo karme su čista, bezgrešna, nesebična, postojana djela i temelje se na principu niškamakarme (na djelima od kojih se ne očekuju rezultati). Dok je na tom putu i ako se drži discipline ponavljanja Božjeg imena čovjek će dobiti potpuno zadovoljstvo.

Postoje 4 vrste karme

SATKARMA - dobra karma
To su sva djela koja su učinjena u strahu od Boga i grijeha i sva djela učinjena s istinom, ispravnošću, mirom i ljubavlju u umu.

DUSHKARMA - loša karma
Sva djela učinjena bez straha od Boga i grijeha. Sva djela učinjena pod utjecajem šest unutarnjih neprijatelja (želje, ljutnje, pohlepe, zablude, oholosti i ljubomore). To su sva ona učinjena djela koja otkrivaju zvijer u čovjeku i koja ukazuju da on ne posjeduje razlučivanje, ispitivanje i nevezanost. To su sva djela koja su lišena samilosti, istine, ispravnosti, mira i ljubavi.

MISRAKARMA - mješovita karma
Iako su ta učinjena djela dobra i prividno potaknuta strahom od Boga i grijeha, ona se pokazuju sasvim suprotnima. * Primjerice: neki ljudi grade konačišta za putnike i centre za distribuciju vode, ali svojim slugama nisu plaćali redovito i dovoljno. Njihov je cilj da budu slavni. Štogod čine, njihov je motiv da steknu javno priznanje.

JÑÃNAKARMA - neutralna karma
Sva djela učinjena prema svetim tekstovima ili po uputama starijih i učitelja, način kako pobjeći od ropstva dvojnosti i lažnosti svijeta te razvijanje vjere u istinu, ispravnost, mir i ljubav. To su i sva druga djela koja vode stapanju pojedinca s univerzalnim Apsolutom.

Postoje i 4 vrste karme koje se odnose na tri vremenska razdoblja (prošlost,
sadašnjost i budućnost)


SANCITA KARMA - prošla karma
Sva akumulirana djela iz prošlosti koja se još nisu očitovala u sadašnjem životu kao uvjetovanosti i okolnosti života.
a) PRARABDHA KARMA - sadašnja karma koja je nastala u prošlosti
To je onaj dio prošlih djela koji doživljavamo u sadašnjem životu kao uvjetovanosti i okolnosti života. Na nju ne možemo utjecati. Još se naziva i sudbina (vjerovanje da je čovjeku sudbina unaprijed određena). Ako čovjek živi duhovnim životom, druži se s dobrim ljudima, Božja će milost ukloniti većinu, ako ne i sve loše posljedice prošle karme -sancita karme.
* Primjerice: ponavljanje Božjeg imena - nãmasmarãna i lanac sudbine - prarabdha karma ne mogu istodobno postojati. Kad se ponavlja Božje ime prarabdha karma će se rasplinuti poput magle pred suncem.
b) KRIYAMANA KARMA - sadašnja karma, potaknuta sadašnjom slobodnom voljom
Sadašnja namjerna djela potaknuta slobodnom voljom rezultirat će u budućoj karmi. Patnje se mogu smanjiti ili ukloniti Božjom milošću, koja se stekne prakticiranjem joge, duhovnim disciplinama, molitvama i meditacijom. Ova je karma potpuno pod našom kontrolom jer je potiče naša slobodna volja i spoznaja da su naša buduća iskustva određena našim sadašnjim mislima, riječima i djelima. Tako ćemo se odgovorno odnositi prema onomu što mislimo, govorimo i činimo.
AGAMA KARMA - buduća karma
To je karma koja će uslijediti u budućnosti kao rezultat sadašnjih namjernih djela.

Zaključak
Čovjek može izbjeći ponovno rođenje kad prereže korijene, to jest kad potroši depozit dobre i loše karme koji se nalazi na njegovu računu i tereti ga. Poravnajte sve dugove ne odričući se svojih fizičkih, mentalnih i intelektualnih aktivnosti već odričući se rezultata što iz tih djela nastaju. Kad ispravno izvršavate svoju dužnost, budite nevezani rezultatima svojih djela. Bog vam je dao ovo tijelo, um i intelekt. Bog je i posijao želju i oblikovao cijeli plan. Neka plod Njegove milosti pripadne Njemu. Tada nema ni plusa ni minusa na vašem računu. Ne morate se više vraćati da biste ga izravnali.

REINKARNACIJA

slika

Pojam reinkarnacije usko je povezan s karmom. Karma je zakon uzroka i posljedica, zakon povoljnih prilika za duhovni razvoj. Sve što činimo ima svoje posljedice. Sijemo li dobro, požet ćemo dobro a slijedimo li zlo, zlo ćemo i požeti. Ishod naših djela ne mora odmah biti vidljiv: posljedice se mogu očitovati i mnogo kasnije. No plodovi uvijek stižu u pravo vrijeme, bilo to u ovom ili sljedećem životu. Važno je znati da nas sveukupna karma, pružajući nam mogućnost za duhovni razvoj, uči onome što je potrebno da bismo postigli oslobođenje.

Većina ljudi se ne sjeća svojih prošlih života. Sjećanja se gube pod utjecajem novih iskustava, novih spoznaja i božanske samilosti koja sprečava da nas sva sjećanja i problemi koji bi iz toga vjerojatno proizašli odjednom zapljusnu.

Ako želimo steći dublje znanje o ovoj problematici prvo moramo shvatiti da je duša vječna istina. Izvanjski sastojci - tijelo i um koji se razvijaju oko duše - relativne su, djelomične istine.

Zašto treba izbjegavati ponovno rođenje? Zašto bježimo iz zapaljene kuće? Mi smo stanari kuće koja gori. Plamenovi želje, ljutnje i pohlepe bjesne u našem životu. Pluća su nam ispunjena dimom opsjene i neznanja. Mi smo poput spavača koji u snu nije svjestan da mu je kuća u plamenu i ne shvaća ozbiljnost situacije. Tek kad se nađemo izvan kuće na sigurnom, kada se udaljimo od vatre, uviđamo u kakvom smo žalosnom stanju zadovoljstva bili zbog svojeg neznanja.

Postoje tri osnovna čimbenika koja čovjeka vode do ponovnog rođenja, a to su: grijeh, pogrešna želja i neznanje. Glavni je razlog rođenja čovjekov osjećaj da nije ispunio svoju želju i njegova težnja za ponovnim rođenjem kako bi tu želju mogao zadovoljiti. Učini li čovjek nekoliko loših djela te tako počini grijeh, mora se ponovno roditi kako bi iskusio posljedice svojih djela. U ovakvim okolnostima za novim rođenjem težite iz neznanja.

Svako nastojanje iz svakog pojedinog od naših života korak je više prema oslobođenju. Napredak nikad ne propada. Za nas je osobito važno da napredujemo dok su okolnosti za to povoljne. Baš kao što mudar mornar za plovidbu koristi povoljan vjetar. Ako ne počnemo jedriti sada kada je vjetar povoljan, kada ćemo imati takvu priliku?

Kako se dolazi do podataka o prošlim životima? Načina su praktično samo dva- bez ikakve vanjske intervencije ili navođenja tj. prosto osvješćivanjem sjećanja na prethodne živote ili potpomognuto metodom regresivne hipnoze.

Ona druga "jednostavna" metoda a za mnoge skoro nemoguća metoda- prosto sjećanje na prošle živote. Ne treba naširoko objašnjavati do koje je mjere ovakvo sjećanje nedokučivo za većinu ljudi. Ali, postoje i oni čiji su "kanali" očigledno otvoreniji. Ujedno, postoje i oni koji imaju veći potencijal da dođu u dodir s ovakvom vrstom sjećanja i bez hipnotičkih metoda ali im nedostaje adekvatan sistem. Mnogi će reći da osobe koje često osjete deja vu ili imaju dojam da posjeduju sjećanja ili podatke koje ne pripadaju realnim iskustvima, pripadaju baš u ovu kategoriju.
Cijela ova tema zapravo je orijentirana upravo na njih tj. uopće na "tehniku" osvješćivanja sjećanja na prošle živote onim najjednostavnijim, individualnim putom.

Dakle, hladne glave i bez senzacionalizma, vrlo prost sistem koji uključuje samo glavu, olovku, novu bilježnicu i malo metodičnosti na dulje staze.

Tehnika se zove "Dnevnik prošlih života".Spremite bilježnicu i našiljite olovku, i krecemo.

[img=float-right]http://www.pastlives.org/whatispl.jpg[/img]Kako ćete organizirati svoj dnevnik?"Dnevnika prošlih života"

1. korak - knjiga

Prvo što morate uraditi je- osigurati sebi bilježnicu u kojoj ćete voditi evidenciju o sjećanjima i svim impresijama, podatcima i sl. koji bi vas ka sjećanjima iz prošlh života mogli odvesti.
Ova bilježnica zapravo je knjiga, u nju ćete dugo i metodično upisivati podatke i stvarati od nje svoj Dnevnik. Zbog toga poklonite dovoljno pažnje i vremena izboru adekvatnog libra. Napravite od toga mali ritual, to je važno! Tražite je i prepoznajte- neka to bude zaista knjiga u kojoj želite voditi ovakav dnevnik; u njoj će se kriti najdublji i najteže dokučivi djelići vašeg uma. Tražite je dok je ne nađete. Možda je već imate a niste znali za što biste je namijenili- ni ovo nije isključeno.
Ne libite se izabrati podeblju bilježnicu ili set bilježnica- ova tehnika ne donosi instantne rezultate. Čak štoviše- ona nema ograničeno "vrijeme trajanja". Ne znamo što će sve od podataka unijetih u nju voditi ka cilju i velika je vjerojatnost da će iz pregršti podataka tek šačica upaliti svijetlo i odvesti vas ka traženom ali, jednako tako, nikad ne znate koje će sve slojeve onog "manje bitnog" ili manje presudnog za sadašnji život s vremenom otkriti oni "suvišni" podatci. Traganju za prošlim životima priklanjamo se kako bismo došli do podataka koji nam mogu dati bolji uvid u sadašnji, pomoći i objasniti neke stvari i očekivano ćemo se prvo susretati s onim podatcima čije je djelovanje najintenzivnije na sadašnji život. Ali u ukupnom sjećanju se može kriti mnogo života. Sakupljanje svih tih podataka ili fragmenata na jednom mjestu otvara mogućnost kompletiranja slike ličnosti kakvu sada posjedujete.

Kada odaberete bilježnicu tj. knjigu, upišite u nju njenu svrhu tj. nazovite je Dnevnikom sjećanja na prošle živote. Ovo je vrlo važno! Započinjući unošenje podataka u nju,vi sa svojom podsviješću sklapate dogovor da ćete prihvatiti ono što vam ona nudi i , jednako kao i sa svakim podatkom koji u nju zapišete, dat ćete joj do znanja da ste spremni postati svjesni slika i podataka koje se kriju u njoj; većina impresija neće biti nova, naprotiv, za početak ćete se skoncentrirati na već postojeće pa ovo neće biti prvi put da se susrećete s njima ali zapisivanje vam pomaže da ih "ozvaničite". Zbog toga je ovaj dio važan.

Važno je ne zagušivati se strogim pravilima- cilj ove tehnike je otvaranje zatvorenih vrata a ne uklapanje u kalupe ali, svakako da poneka tehnika ili malo organizacije mogu zapravo olakšati proces.
Tijekom ovog procesa pokušavat ćete prepoznati svoju vezu s mjestima, vremenskim epohama, običajima, djelatnostima, ljudima itd. pa je savjet da napravite dvije vrste tablica u koje ćete unositi grube impresije kada se one jave. O tome ćemo kasnije a sada primjeri tablica.

Jedna neka bude usmjerena na vaše impresije vezane za pojedini vremenski period.
Trebala bi izgledati otprilike ovako:

slika

U prvu rubriku unosite vrijeme impresije a ono ne mora biti ništa drugo do reakcija na podatke s kojima se u tom trenutku susrećete. Nikakvi flash-backovi, posebna stanja ili neobične spoznaje nisu potrebne da ispunite ovu tablicu. Čitali ste, recimo, nešto o Sikstinskoj kapeli- unesite svoje impresije o tom vremenu. Što intimnije, to bolje. Nikada ne znate što će od ovih podataka kasnije biti važno.
U drugu rubriku unesite vremensku epohu na koju se impresija odnosi i, konačno, u treću unesite samu impresiju. Kao što se vidi iz primjera, to ne moraju biti nikakve posebno mudre stvari.

Ova je tablica dana kao primjer asocijacija ili misli i impresija vezanih uz neko vremensko razdoblje ali, jednako tako, slične tablice možete izraditi i za objekte, znanosti, umjetost ili vrstu umjestnosti, ljude, zanimanja, specifična mjesta, ono što vam trajno privlači pažnju i budi interesovanje i s čim se često susrećete željeno ili slučajno...vodite se za vlastitim asocijacijama i nastojte naučiti prepoznati svoje impresije.
Mnoštvo snažnih impresija i asocijacija vezanih za isto razdoblje možda već bude jasan trag ka podatcima iz nekog od prošlih života.

Kada za to dođe vrijeme, moći će se donositi zaključci a slike spajati u cjelinu. Za ovo je potrebno napraviti tablicu dijaloga sa samim sobom- generalnih ili sintetiziranih impresija izniklih ih pojedinačnih crtica i sjećanja.
Evo primjera takve tablice:

slika

Njoj i ne treba mnogo objašnjenja, već je jasno kako stvar funkcionira.

Važno je da se ne stidite svojih impresija- vaš dnevnik čitate samo vi i on služi samo vama. Većina stvari s kojima ćete se susresti ne spadaju u ono na što smo navikli u svakodnevnom životu a, jednako tako, mnoštvo misli koje prihvaćamo zdravo za gotovo moguće kriju važne podatke. One najvažnije, olakšat će vam put do sebe, objasniti vaše talente i otkriti nepoznate.

Ako vam je lakše, prilagodite sistem svojim metodama organizacije. Uvedite naviku upisivanja novih sjećanja ili podataka koji se učine važnima u svoj rokovnik ili odredite manji blok koji ćete nositi sa sobom i koji ćevam služiti da ne zaboravite na impresije prije nego stignete do svog Dnevnika. Olakšajte sebi princip kako mislite da treba.

2. korak - povijesne epohe

Cilj ovog koraka je osvijestiti vlastitu sklonost ka pojedinim epohama. Svi smo na neki način skloni pojedinim epohama i toga smo svjesni. Osim onoga što nam se "nameće" samo po sebi, vrijedi sebe i dodatno "istestirati" i pustiti podsvijesti da "odreagira" na pojedine epohe.
Stvar je vrlo prosta i, ako vam je lakše, možete se ponovno poslužiti tablicom.

Nađite povijesnu knjigu, internet sajt koji nudi spisak povijesnih razdoblja i lijep presijek osnovnih tendencija tog vremena i redom ih zapišite u svoju Knjigu. Ako koristite tablicu, podijelite je u dva stupca: u prvi unesite razdoblje tj,. njegov naziv popraćen godinama (od.-do.) a u drugi unesite karakteristike tog razdoblja u najkraćim crtama već prema postojećem znanju i infromacijama koje nađete u literaturi.
Recimo:
PRAHISTORIJA (oko 5000 pr.n.e.)- kameno oruđe i oružje, spiljski život, nomadi, monolitska kultura, rituali, razvoj čovječanstva itd.
BAROK (XVI. i XVII. st.) - bach, vivaldi, muzika, slikarstvo,Rembrandt, zlato, vladari, dvorovi, balovi, bogatsvo srednje klase itd.
POSTMODERNIZAM (XIX. i XX. st.)-borba za ljudska prava, emancipacija žena, -izmi u umjetnosti, Picaso, James Dean, televizija, ratovi itd.

Sjetite se revolucija, pokreta, umjetnosti, velikih otkrića, uvjeta života, načina oblačenja, stupnja razvoja civilizacije, religija i sl. Odvojite i pojedine civilizacije jednu od druge pa podijelite Stari vijek na Egipat, Mezopotamiju, Mayansku kulturu itd. Odvojite antički period na Rimski i Grčki, odvojite vrijeme 2. svjetskog rata na ono u Americi i ono u Europi...kako osjetite da treba. O nekim razdobljima ili razdobljima smještenim u krajeve koji nisu oni u kojima živimo sada, nekada gotovo da i ne razmišljamo. Sjećanje na prošle živote nije nam lako dostupno pa ih na ovaj način pokušavamo oživjeti.
Na ove podatke koje skupite iz literature ili izvučete iz vlastitog znanja, dopišite svoje osobne utiske. Ako vam je lakše, dodajte i ovdje treći stupac koji će biti rezerviran za njih. Ne mora to biti ništa posebno- osjetite sami trebate li što negdje dopisati: najimpresivniji ili najprijemčiviji trenutci, pojave/religije/običaji/političke situacije itd. s kojima se najlakše identificirate, koje vas privlače, koje vas intrigiraju, o kojima ste uvijek željeli nešto znati itd. Jednako vrijedi i za one koje vas odbijaju. Budi li neki pokret u vama bunt, želju za učestvovanjem, biste li rado živjeli u vrijeme širokih krinolina ili šetali u rimskoj togi, suosjećate li intenzivno s nekim iz prošlosti, budi li netko ili nešto u vama snažan strah ili često pomislite da nikako ne biste voljeli živjeti u nekom vremenu.....što god vam padne na pamet.

Jednako tako, s vremenom će se sigurno javljati nove impresije, možda uslijed buđenja nekih prvotno uspavanih sjećanja a možda i nakon susreta s informacijama za koje prije toga niste čuli- vratite se ovoj tablici ili negdje drugdje u Knjigu unesite nove impresije.

3.korak - pomoćna sredstva (mirisi i arome)

nekima su asocijativne sposobnosti više a nekima manje vezane za mirise ipak, postoji izvjestan broj mirisa koji pomažu stanjivanju velova koji prekrivaju naša sjećanja na prošle žvivote. Ujedno, vaša sklonost ka nekom od njih i sama po sebi može biti važna.

Evo spiska najvažnijih:

Jorgovan - je biljka (njen cvijet i njegov miris) koja najbolje pomaže pristup sjećanjima iz prošlih života. Ona doslovno otvara vrata riznice podataka skrivene u našoj podsvijesti. Osim mirisa svježeg jorgovana, možete pokušati i staviti par kapi mirisnog ulja jorgovana na stražnji dio vrata iza uha a odmah ispod glave- ovo ulje stimulirat će vaš povratak sjećanjima koja datiraju iz prošlog života.

Kamfor - kamfor pomaže u prisjećanju na iskustva iz prošlog života koja izazivaju blokade u sadašnjem. Njegov vam miris tako može otkriti put ka blokadama, njihovim uzrocima i načinu sanacije problema. Kamfor je ujedno snažan stimulator sjećanja u snu- stavite par kapi kamfora na unutrašnji dio ručnog zgloba prije odlaska na spavanje i nastojte držati ruke blizu nosa kada legnete.

Kadulja (Salvia officinalis) omogućava sagledavanje širokog spektra prošlih života tj. mogućnost pristupa sjećanjima koja obuhvaćaju više od jednog. Ona olakšava prepoznavanje prevladavajućih šablona i svrhe koja se proteže kroz razne živote. U neku ruku, ona je biljka koja omogućava sagledvanje vlastite besmrtnosti.

Visterija - biljka koja se često koristi u okultne svrhe i koja pomaže povezivanju s kreativnim talentima stečenim i razvijenim tijekom prošlih života i olakšava njihovo korištenje u sadašnjem. Ona povezuje s najudaljenijim tj. najstarijim sjećanjima.

Lavanda - je oduvijek smatrana biljkom čudesnih moći i, u procesu sjećanja na prošle živote, najbolji je saveznik za prizivanje sjećanja u stanju sna. Ona pomaže u prepoznavanju odnosa iz prošlih života i rješavanju konflikata prisutnih u sadašnjem. Na neki način- ona vas usklađuje s vašom karmom.

Tamjan - očekivano je da se i ova biljka nađe na spisku, zar ne? Posebno djelovanje mirisa tamjana (koji se zapravo dobiva paljenjem osušene smole drveta Tamjana tj. Boswellia Sacra ili Sveta Bosvelija) odavno je poznato čovječanstvu a Kršćanstvo mu daje i izuzetno važno mjesto. Kad pomislimo na crkvu, često u nosu osjetimo upravo ovaj miris. Ovaj prastari miris pomaže nam da prepoznamo opsesije koje datiraju iz prošlih života i vuku se do sadašnjeg. Ujedno, on pomaže u otvaranju unutrašnjeg "vida" putem kojeg primamo poruke i inspiraciju iz prošlosti.

Naranča - Ovdje se prvenstveno misli na cvjetove naranče čiji miris pomaže približavanju emocionalnim traumama iz prošlosti i njihovo razumijevanju i balansiranju. Dobro je prostoriju u kojoj spavamo zamirisati cvjetovima naranče (nekoliko kapi rastopljenih u posudici za mirise i zapaljenih malo prije spavanja odličan su način.)

Sandalovina - još jedna biljka čiji se miris koristi tisućama godina i ima ustoličeno mjesto u svijetu duhovnosti. Sandalovina pomaže otklanjanju blokada i krutosti te omogućava ulazak u mirna, meditativna stanja tijekom procesa sjećanja na prošle živote. Možete koristiti eterično ulje sandalovine.

Eukaliptus svojim izrazitim i intenzivnim osvježavajućim mirisom pomaže aktiviranje trećeg oka. Zbog toga je dobro kap ulja eukaliptusa staviti na centar čela prije meditacije ukoliko je prakticirate. Kod sjećanja na prošle živote, ovaj miris štiti i ublažuje emocionalne traume koje datiraju iz prošlosti i ulaze u svijest osobe.

Zumbul je izuzetno dobar saveznik u pokušajima prizivanja sjećanja iz prošlih života koja utječu na mentalna stanja u ovom životu, naročito na depresivna stanja. On nam pomaže da se sjetimo detalja rođenja i koristi se kako bi majku koja iščekuje dijete povezao s dušom njenog još nerođenog djeteta.

Korištenje ovih mirisa, bilo u vidu esencijalnih ulja, osvježivača ili, kada je to moguće, prirodnog mirisa tijekom meditacije vrlo je prosta ali vrlo učinkovita stvar. Nevjerojatno je do koje su mjere naša sjećanja povezana s mirisima i kako ih oni lako aktiviraju. Nije važno odnosi li se to na sjećanja iz djetinjstva ili bilo kog perioda ovog života ili na sjećanja iz prošlih inkarnacija. Nastojte zbog toga uvesti i što češće koristiti ovu praksu; lako ćete uvidjeti koliko mirisi pomažu kod opuštanja i meditacije u procesu prisjećanja. Neki su već od ranije upoznati sa snažnom asocijativnom moći mirisa. Konačno, ovo je vrlo ugodan i mirisan ritual.

4. korak - pomoćna sredstva II (kristali i kamenje)

Od antičkih vremena ljudi koriste kristale, drago i poludrago kamenje u razne svrhe. Osim estetske ljepote, pripisuje im se i mnoštvo mističnih, duhovnih i ljekovitih svojstava. Nekoliko vrsta kamenja i kristala izuzetno je korisno i u procesu sjećanja na prošle živote.
Ovo nije slučajno; kristali i "drago" kamenje zaista snažno utječu na ljudski organizam,djelovanje piezo-električnih kristala pomamže u balansiranju naše energije.
Prije meditacije ili pokušaja sjećanja na prošle živote, jednostavno odaberite kamen ili mineral koji vas sam po sebi privlači i imajte ga u svojoj blizini. Obratite pozornost i na to koji vas kamen ili kristal privlači.
Izuzetno je dobro položiti bar jedan kristal ili kamen na dlan tijekom meditacije. Na ovaj način lakše ćete izbalansirati vlastitu energiju i stimulirati pojavu sjećanja na prošle živote. Također, njihovo držanje blizu mjesta na kojem se spava olakšava dolazak ovih sjećanja u snove.

Karneol - čija boja varira od blijedo roze do jarko crvene slične koralju a javlja se i u prljavo narančastoj boji, pomaže nam da uskladimo sa svojim fizičkim tijelom iz nekog od prošlih života. Pomaže nam i prepoznati utjecaje koji definiraju naše sadašnje tijelo. Također, pomaže i da lakše i bolje iskoristimo podatke dobivene iz prošlih života za sadašnji.

Lapis Lazuli- ovaj je misteriozni kamen božanstvene modre boje uglavnom prošaran piritom (željeznim sulfidom) bio izuzetno popularan u starom Egiptu. Smatran je izuzetnom moćnim stimulatorom aktivnosti Trećeg oka i intenzivnih vizija prošlih života. On pomaže u prepoznavanju starih rana, blokada i boli te u njihovom otpuštanju.

Ametist - "dragulj" intenzivne ljubičaste boje čest je "gost" na luksuznom nakitu. Njegova ljepota, ipak, daleko prevazilazi estetsku jer predstavlja nezamjenjiv most između duhovnog i fizičkog. Pomaže u zacjeljivanju unutrašnjih rana i podstječe želju za postizanjem viših stanja. Pomaže nam shvatiti višu svrhu uzastopnih života.

Obični kvarc - najrasprostranjeniji i najdostupniji mineral na Zemlji, bezbojan je i velike providnosti. Često se spominje pod imenom Gorski kristal ili Kristal prozirac. Ovaj fantastični kristal pomaže nam uspostaviti ravnotežu između vlastite aure i dubokih energetskih polja. On pobuđuje sjećanja u nama i pomaže nam uspostaviti harmoniju između prošlih i sadašnjeg života. Pomaže nam i shvatiti zašto je sjećanje na prošli život važno i vrijedno truda.

Hematit- ovaj grafitno sivi kamen koji laštenjem i obradom postiže fantastičan sjaj pomaže nam u postizanju opuštenih misli prilikom sjećanja na prošle živote. Njegova blizina naročito je velika pomoć tijekom hipnotičkih seansi s ciljem regresije u prošle živote.

Žad ili Nebeski kamen, fascinantne zelene boje od davnina se koristi u svrhe povezivanja s obiljem i ljepotom života. U procesu prisjećanja na prošle živote, pomaže nam da "uhvatimo" niti koje su protkane kroz sve naše prošle živote i djeluju kao njihova poveznica.

Tirkiz - sveti kamen Aboriđina; boja ovog kamena toliko je specifična i fascinantna da se i sama najčešće naziva po Tirkizu. Tirkiz nam pomaže povezati se s iskonskim načinima života u davnim plemenskim zajednicama i da iznesemo svoju istinu kroz debeli sloj vijekova.

Kristali, minerali, kamenje, drago kamenje, dragulji i svi nazivi za ove plemenite tvorevine kojih se možete sjetiti snažni su skretničari naših traganja za podatcima iz prošlih života. Oni i sami po sebi polako bude sjećanja na prošle živote u nama. Ono što također mogu je otključati svoja vlastita sjećanja na prošlost i podijeliti ih s nama. Jasno vam je životni vijek nekih izražen u milijunima godina - oni imaju mnogo sjećanja. Kristali koji su spomenuti u gornjem spisku pripadaju među one lako dostupne i ne pretjerano skupe. Nastojte sebi priuštiti neko od ovih "pomoćnih" sredstava jer je njihov utjecaj na proces koji ste odlučili proći nezamjenljiv. Koristite ih što je češće moguće, držeći ih u blizini, noseći ih kao dio nakita, meditirajući uz njih...

5. korak - tragovi sjećanja

Ljudima sa Zapada prvi susret s idejom reinkarnacije uglavnom biva zbunjujući. Istočnjacima se to rijetko dešava jer su se tom idejom orodili odavno.
Slično tome, i pod pretpostavkom da neki ljudi imaju lakši prolaz do sjećanja vezanih za prošle živote, oni neupoznati s teorijom reinkanacije a skloni pojavama kao što su "deja vu" ili iznenadnim neobjašnjivim slikama i fragmentima priča koji djeluju kao sjećanja iako im se nevidi jasano podrijetlo, mogu biti i često su zbunjeni jer nemaju pristup mogućim objašnjenjima.
Generalno, ipak, većina ljudi ne može se sjetiti svojih prošlih života što je normalno- naš um skoncentriran je na SADA i na OVDJE. Ova tehnika će, u skladu s tim, kod nekih početi davati rezultate lakše i brže a kod nekih sporijim ritmom. To ne treba ni zbunjivati niti tjerati u očaj one koji se sporije sjećaju.
Najbolje što i jedni i drugi mogu uraditi jest krenuti sistematično u traženje postojećih sjećanja ili, bolje rečeno, pokušati prepoznati dosadašnje neobične misli i slike kao potencijalna sjećanja. Neka od njih javljat će se vremenom, nećete do svega moći stići odmah. Jednako tako, što se više prepustite istraživanju, to će i vaš osjećaj za nova sjećanja postajati istančaniji i bolji.

Krenite s onim što ste već primijetili.

Postavite sebi sljedeća pitanja tj. upišite ih u svoju knjigu i detaljno na njih odgovorite- pismeno. A onda ih i pročitajte ponekad.

1. Koja jesta ste oduvijek željeli posjetiti ili su vas intenzivno privlačila?
2. Postoje li mjesta koja vas snažno odbijaju?
3. Fascinira li vas koja vremenska epoha?
4. Postoji li neka osoba ili više osoba prema kojima ste osjetili sklonost prvog trenutka kada ste ih vidjeli ili upoznali? Jeste li ikada osjetili da ste neku osobu već poznavali iako je to nemoguće?
5. S kakvim ste talentima rođeni? Kakve talente ste primijetili da lako razvijate?
6. Jeste li ikada doživjeli "deja vu"?

Na ova pitanja odgovori će vjerojatno dolaziti lako i sami- ona obuhvaćaju ono s čime ste se već susreli; ono što vam je poznato. Kada ispišite sve odgovore, zamislite se na njima i skoncentrirajte na osjećaje koji se u vama bude kod pomena nekog spomenutog mjesta, vremena ili osobe. Zamislite se nad njima intenzivnije nego što ste to činili do sada. Ako želite, proširite spisak pitanja- ako sve ima svoj razlog, onda ni privlačnost bez jasnog i vidljivog razloga ne može biti neobjašnjiva. Naravno, neće sve uvijek datirati iz prošlih života, ljudima je ponekad jednako teško prizvati sjećanja iz ranog djetinjstva ali već ćete naći način da pratite svoje impresije i otvarate im put ka njihovom mogućem mjestu u nekom od prošlih života. Možda ćete lakše krenuti od osoba nego od mjesta, od "deja vu" trenutaka nego od talenata...možda postoji nešto što nije spomenuto a što je kod vas jako izraženo i stalno vas vuče ka sebi. Ako postoji takvo nešto, dopišite kategoriju, odgovorite i razmislite o tome.
Tragovi ka mjestima i vremenima ne dolaze samo iz atlasa i turističkih prospekata, nekada se mogu prepoznati i u književnoj literaturi, u filmovima, u slikama, skulpturama...
Neka ste mjesta možda već sami prigrlili izborom boja, uvjerenja, religije, garderobe, muzike i sl.
Koji biste jezik najrađe učili ili koji strani jezik ste već naučili? Koji ste naučili najlakše?
Kažu li vam nekada ljudi da ličite na Brazilca? Kako se vi osjećate kada to čujete?
Smatrate li da estetska pravila neke duge etničke skupine ili dijela svijeta odgovaraju vašem ukusu? Istražujte....

Naravno, povratak u prošlost ne odvija se samo na nivou nostalgičnih sjećanja- u prošlosti leže i neprivlačne slike. Odbojnost ka nečemu nije isto što i indiferencija- jednako kao i osjećaj pripadnosti ili bliskosti, važan je i osjećaj odbojnosti, straha ili otuđenosti od nekog mjesta, osobe, epohe, nacije itd.

6. korak - Vrt prošlih života ili vrt sjećanja na prošle živote

Jednako kao i mirisi cvjetova, i same biljke mogu imati vrlo snažan učinak na proces sjećanja na prošle živote.
Zbog toga se, kada postoje mogućnosti, predlaže sađenje Vrta prošlih života.

Ovo su neke od biljaka koje bi vam mogle biti od velike pomoći.

Mak i sve vrste maka fantastični su duhovni stimulatori. Oni nam pomažu da dođemo u dodir s našim zametnutim sjećanjima na skroman način, ponirući u sebe i dopuštajući sebi dublje vidike. Mak stimulira "srce" u našim prošlim životima- pomažući nam tako kod suočavanja s pravim unutrašnjim izazovima koje smo postavili sami sebi.

Lotos od najstarijih vremena ovaj je cvijet simbol unutrašnjeg buđenja. U skladu s time, ima jako važno mjesto u Budizmu čiji je konačni cilj upravo probuđenje do kojeg se stiže dugim putovanjem kroz živote i poniranjem u vlastitu podsvijest kroz meditaciju. Pomaže nam asimilirati sve dojmove, sjećanja i osjećaje na koje nailazimo u procesu dubokog i dugačkog sjećanja na prošle živote.

Crnooka pupavica (Rudbeckia hirta) - simpatična puzavica koja se često gaji u vrtovima pomaže nam da se suočimo s dubljim unutrašnjim problemima koji potječu iz prošlih života i progone nas u sadašnjem. Pomaže i kod mirenja sa smrću i umiranjem. U priustvu ove biljke skromnih šarenih cvjetova, blokade popuštaju lakše.

Potočnica (Myosotis) - još jedna skromna biljka čiji sitni plavi nostalgični cvjetovi bude naša karmička sjećanja vezana za ljude koji su nam najbliži u ovom životu. Pomaže nam da zaronimo duboko u svoju podsvijest i iz nje izvučemo impresije koje ćemo prenijeti u svijest.

Irisi ili Perunike snažni su pomoćnici kod prilagođavanja talentima koje smo naslijedili iz prošlih života. Oni preporođuju i oživljavaju blijeda sjećanja na prošle živote.

Kantarion ova biljka koja ima vrlo važno mjesto u narodnoj medicini, pomaže nam da usnimo prošle živote i otkočimo postoječe blokade. Pomaže i kod suočavanja s pojmovima smrti i umiranja na filozofskom nivou.

Timijan je sitna začinska biljka koja nas lagano vodi do sjećanja na prošle živote i podataka o njihovim najvažnijim dijelovima.

Crnoglavka (Prunella laciniata) suočava nas s lekcijama koje potječu iz prošlih života a moramo ih svladati u ovom. Pomaže da se zaliječe sve vrste rana koje datiraju iz prošlosti (u engleskom se i zove Self-heal ili Samoliječeća)

Tulipan - još jedna biljka koja pomaže prizivanju sjećanja na prošle živote tijekom sna. Ujedno pomaže i kod zacijeljivanja trauma iz prošlih života.

Crni pelin (Artemisia vulgaris) također pospješuje dolazak sjećanja u snove i otvara put ka kreativnosti iz naših prošlih života.

Ove biljke su klasični primjeri stimulatora sjećanja na prošle živote. Obratite dobro pažnju na to koji vas od njih najviše privlači. Kada neki cvijet volite ili mu se divite, obavezno sebi postavite pitanje- što je to na tom cvijetu što me toliko privlači. Oslušnite svoje unutrašnje odgovore i vodite računa o o lebdećim mislima koje oni izazivaju. Slike buketa, cvjetova, pupoljaka i sl. zapanjujuće su česte u sjećanjima iz prošlih života. S duge strane, cvjetovi će vam olakšati put ka drugim maglovitim sjećanjima.

7. Povezane duše

Ovaj dio odnosi se na duše koje se susreću u nekoliko života tj, na reinkarnirane grupe duša.

Teorija i vjerovanja kažu da se u različita tijela reinkarnira uvijek jedna te ista duša. To je već poznato. A što se dešava kada se u više života iste duše nađu na istom mjestu tj. iznova budu povezane. Onda se dešava onaj standardni filmski kliše ili standardni "upad" dežurnih ljubavnika : " Znamo li se mi već od nekud....možda iz nekog drugog života?!"

Kliše u teoriji reinkarnacije ima i svoje uporište u objašnjenju koje kaže da se neke duše zaista nalaze u više života a, zahvaljujući poznanstvu iz prethodnog ili prethodnih života- lakše se prepoznaju i, iako niakda svjesne otkud osjećaj povezanosti dolazi, brzo se povezuju.
Srodne duše? Tako nekako!
Ljubav na prvi pogled zaista bi mogla spadati ovdje- karma tu lako može imati upetljane prste. U tom slučaju, partneri iz prošlih života nalaze se ponovno i njihov odnos gradi se ubrzano i lako - jer imaju iskustva, iako ga nisu svjesni; osjećaju samo lakoću.
Duše koje se poznaju od ranije, naravno, nisu ograničene samo na povezivanje u ljubavna partnerstva: one se mogu naći i u obiteljskim vezama- najbliži rođaci, braća, sestre, roditelji i djeca najizgledniji su kandidati za srodne duše tj. duše s kojima smo se susreli ili dijelili intenzivnu vezu u prošlom životu.
Prirodna selekcija pod svjetlom ovog pristupa prilično lako pada u vodu- karmički zakon ovdje uzima stvar u svoje ruke i povezuje duše ponovono u novom životu.

Veze srodnih duša

Gledajući kroz prizmu reinkarnacije, srodne duše su one povezane snažnom i neraskidivom vezom koja ih "tjera" da se nalaze i iznova vezuju jedna za drugu. Njihova iskustva i "staž" mogu biti jako dugački i protezati se kroz jako puno života a njihovo zajedničko iskustvo rađati u njima želju da nastave svoju vezu svaki put kao druge osobe. Duboka povezanost koja postoji između ovakve dvije osobe je velika prednost koja objema osoba pomaže da se razvijaju i izgrađuju. Oni jedni drugima pomažu da se vrhunski ostvare i iskoriste maksimum svojih potencijala mnogo lakše i intenzivnije nego što je to slučaj s dušama koje se povezuju po prvi put.
Kao što je već spomenuto, poznate ili srodne duše, ne moraju se nužno pojaviti u "odijelu" ljubavnika ili supružnika, poznate duše nalaze se i među djecom, poslovnim partnerima, roditeljima , prijateljima, ljudima na koje nas "život nanese" itd. Bliskost koju ove duše osjećaju ne mora, dakle, nužno biti ispoljena kroz ljubavnički odnos iako ovaj termin najčešće koristimo kada su u pitanju životni partneri. Jednako tako i, ma koliko nevjerojatno to mnogima zvučalo, iste se duše ne inkarniraju uvijek u tijelo istog spola - supružnici čije se duše poznaju iz nekog prošlog života moguće sada imaju zamijenjene uloge. Ipak, sudeći prema do sada sakupljenim svjedočanstvima, većina parova koji pripadaju ovoj grupi (duša koje se vezuju u više života), i u prethodnom tj. prethodnim životima bila je rođena u istom spolu. Zamjena spolova (ma kako blesavo ovo zvučalo) naravno, ponekad može donekle otežati priliv sjećanja jer je ženi gotovo nemoguće dušu svog sadašnjeg supruga smjestiti u žensko tijelo i obratno.

Obiteljske veze

Vrlo je često da se među članovima obitelji nađe neka duša poznata od ranije.Nekada su prošli životi u kojima su učestvovali zajedno bili ispunjavajući i prožeti lijepim trenutcima a nekada opasni i puni izazova. Kada se duše odluče ponovno roditi u jedinstvenu porodičnu strukturu (ponovno povezati obiteljskim vezama u novom životu), one imaju svojevrsnu misiju i tu su s razlogom. Obično imaju specifične zadatke koje trebaju obaviti ili lekcije koje moraju naučiti ili kojima moraju podučiti- sebe ili druge. S razlogom biraju i obitelj u koju će se roditi.
Dio vjerovanja s kojim se neće svi složiti je i taj da duše biraju obitelji u koje će se roditi pa tako i duša djeteta bira obitelj prije začeća. Ne mora se svatko s ovime složiti. Ono što je bitno jest da roditelji istančanijeg "sluha" za prisutnost duša ponekad mogu i prije rođenja djeteta osjetiti u svojoj blizini njegovu dušu. U obiteljima u kojima duše prepoznaju svoje zadatke u ovom životu, dinamika je veća i mogućnost unutrašnje ali i vanjske izgradnje je uspješnija i brža.

Kako sjećanje na rođenje a samim time i na vrijeme prije njega te na prošli život, odmicanjem vremena (od rođenja) sve više blijedi, djeca spadaju u kategoriju koja se najlakše i s najmanje napora uspijevaju sjetiti podataka iz prošlih života. Neke od njihovih izjava koje se odnose na trenutke iz prošlog života često su okarakterizirane kao rezultat bujne dječje mašte ili čak ušutkane. Kada dijete počne spominjati "drugu majku" ili "drugu obitelj" ,roditelji spremni na učenje vlastitih zadataka u ovom životu trebali bi ih saslušati- u tim se riječima kriju i "instrukcije" za njih same. Jer duša koja živi u tijelu njihovog djeteta tu je s razlogom.

Čuvajte neprijatelje na maloj udaljenosti

Nisu sve reinkarnirane grupe duša ni bliske a ni povezane lijepim vezama. Među njima se nalaze i naši neprijatelji koji ovu ulogu igraju također u više života. Ovo je dobar razlog da ih prestanete "uzgajati". Nema veze koja ne može poći po zlu- prijateljska, poslovna, susjedska, veza roditelja i djece, bračna...Ukoliko osobe povezane lošim odnosom ne porade na rješavanju tenzija i pomirenju razlika te sanaciji problema koji ih vezuje u smislu dugačkog niza života, ovakve veze mogu poprimiti karakteristike kroničnih boljki koje nas prate iz života u život. Najbolji način je konkretno i taktično rješavanje problema kako bi se oni zaustavili ili ugasili već u ovom životu. Opraštanje i suosjećajnost ujedno su i najjači saveznici što prevazilazi samu priču o reinkarnaciji; rješavanje problema održava karmu u granicama zadovoljstva i ostavlja mogućnost upravljanja njome. Oni, pak, koji umjesto sanacije postojeće štete i rješavanja problema koje su za sobom "dovukli" u ovaj iz prošlih života nastave s gomilanjem peripetija i neprijatelja, samo "zarađuju" sve veći broj neprijatelja i međuljudskih sukoba koji im se prikrpava i nastavlja s njima put iz života u život. Voli neprijatelja kao prijatelja!
Svaka reinkarnirana grupa duša u kojoj se pojavimo u nekom od života najavljuje lekciju koju moramo naučiti. Grupe u kojima vlada ugodna atmosfera i čije članove povezuju bliskost i lijepe emocije jednako kao i one koje ljude povezuju nemilim događajima, odnosima i emocijama i čija je glavna karakteristika neugodnost ili netrpeljivost među članovima, naše su okruženje iz nekog razloga. Važno je naučiti "čitati" grupe duša u kojima se nađemo; poruke i otkrića koja iz njih dobijamo ili na koja nailazimo mogu biti ne samo izuzetno važna nego i prosvjetljujuća.
Možete sebi olakšati traganje i nalaženje vaše životne svrhe, vaših unaprijed određenih zadataka i vašeg životnog puta proučavajući vlastiti odnos s drugima. Na isti način i adekvatnom intervencijom- onom pozitivnom- možete posijati sjeme dobra čije ćete plodove ubirati u budućim ako ne već u ovom životu.

8. korak - Rezonanca ili ugađanje žica

Rezonanca je termin, za ovu priliku preuzet iz kvantne fizike i ima specifično značenje u kontekstu reinkarnacije i prizivanja podataka iz prošlih života. On ovdje predstavlja osjećaj privlačnosti, "ugađanje finih žica srca" - onoga što se ne da objasniti jer se opire svakodnevnoj, čistoj logici.

Rezonca se nalazi u aktinostima - onima u koje smo uključeni ili se u njih uključujemo i ne primjećujući to. Ne postavljajući pitanje: "Zašto?" . Neke stvari volimo. Ili smo im skloni. U neke stvari smo zaljubljeni. Sve to opisuje pojam "osobnog ukusa" ili pojam "osobnih sklonosti i afiniteta". Ali zašto?
Nekim ljudima pristupamo lako, neka mjesta nas vuku, neke situacije pozivaju - jer osjećamo da nam energija koja od njih dolazi prija. U kontekstu prizivanja podataka iz prošlih života, rezonanca opisuje svjesni pokušaj da dođemo do onoga što je skriveno u našoj podsvijeti i da, biranjem privlačnih stvari ili čak prosto opredjeljivanjem za njih, pokušamo dotaknuti sjećanja na prošle živote. Kada se takvim objektima, ljudima, mjestima ili situacijama prepustimo, kada ih upoznamo, posjetimo ili se u njih uključimo, osjetimo fini, umirujući osjećaj pripadnosti, bliskosti i poznatosti. Čini vam se poznato? Naravno!

Često rezonanca prošlih života dolazi u djelićima i fragmentima. Nije uopće za očekivati da će se netko sjetiti cijelog svog prošlog života. I to je u redu. Mi se približavamo najvažnijim događajima koji vezu sa sadašnjim i usmjeravaju život u kojem uživamo sada.

Sada vas muči činjenica da se nećete moći sjetiti cijelog prošlog života???
Strašna stvar!!! Pokušajte se sjetiti što se večerali prošlog utorka! Brzo! Što ste jeli 24.09. 2005.? Brzo! ha, pa naravno da ne ide! Nisu samo prošli životi ti koji se lako zaboravljaju, što mislite koliko se svog sadašnjeg života sjećate? Malo! (osim što ste sad sad možda sjetili da niste nazvali jutros banku a trebali ste! ) Ali sjećate se važnog; najvažnijih događaja, ljudi, trenutaka, osjećaja, zdanja, gradova...pa i večera. Ali nikako one od prošlog utorka!
Selektivna sjećanja na prošle živote uzrokovana su istim- pamtimo važno. U kontekstu reinkarnacije, najvažnije je ono što ima direktan utjecaj na sadašnji život.
A, kada govorimo o direktnim utjecajima, oni se ni slučajno ne svode uvijek samo na uzroke sadašnjih dešavanja, stanja, osjećanja...oni mogu biti i neiskorišteni potencijal, nešto što tek treba uzeti, razraditi (i na tome zaraditi!). Možda u nama čuči fantastičan potencijal za pisanje a nismo se nikada dotaknuli olovke i papira- pravilnom aktivacijom i usmjeravanjem ovog potencijala, u budućnosti bismo možda mogli zarađivati od pisanja knjiga. Makar džeparac.
Susret s nekim sjećanjima može biti sjeme koje samo trebate posijati i pažljivo njegovati biljku- cvijet i plod mogu biti igrači vašeg tima.

Počnite rezonirati sa svijetom oko sebe

Kako?
Tijekom svakog dana, bez opterećenja, pokušajte imati izoštren "vid" za signale rezonance koje primate iz svoje okoline- postanite osjetljivi na njih i poklanjajte im pažnju! Ne, nema antena, nema načuljenih uši i signali nemaju čudan pišteći zvuk. Oni stižu od onog svakodnevnog- od ljudi koje srećete, iz knjiga koje čitate, filmova ili serija koje gledate- iz svega što doživljavate! Još jednom, nema opterećivanja i sačekivanja signala, okvir uma iz kog ovo trebate raditi treba da odiše opuštenošću i znatiželjom; sve je isto, samo sada doživljavate stvari drugačije, primjećujete njihovu (moguću) novu kvalitetu, one počinju predstavljati potencijalne tragove...takvi signali često će doći popraćeni blagom toplinom i ugodnim osjećajem otkrića ukoliko se samo opustite i mirno ih ugledate, gledate i odgledate. Ovdje stupa na snagu mali blok prepporučen u samom uvodu- Dnevnik nećete nositi sa sobom svugdje, svakako, ali tko garantira da ćete u silini svakodnevnih obaveza i signal uspješno donijeti do kuće ako ga negdje ne "pritefterite". Zapišite impresije i sve ono što iznenada zaokupi vašu pažnju u njega i kasnije sve prenesite u Dnevnik- posvetite ovim notiranim signalima više vremena onda kada ga budete imali.

Osim aktivnog praćenja, ka izvoru ovakvih signala možete ići i ciljano tj. to biste svakako i trebali napraviti. Gdje sve leže izvori ovakvih signala? Ovdje bi se mogle nabrojati stotine ako ne i tisuće različitih stvari koje mogu iskiriti rezonancu i u vama buditi fragmente sjećanja na prošle živote. Ovdje su navedene neke generalne smjernice ali, iako je savjet da ih slijedite pa i odmah nadipunite svime što vam se učini potrebnim, nemojte se zamarati potrebom da u svemu nađete nešto važno, nemojte žuriti i nemojte iskakati pred rudo. Čak i ako je signal vezan za prošle živote, možda veza nije direktna. Strašno volite staroegipatsku kulturu- znači možda ste živjeli u vrijeme Tutankamona. Možda. Ali, možda se bili znanstvenik u 19.st i posvetili radni vijek istraživanju Tutankamonove grobnice. Zapisujte i pustite da se stvari počnu povezivati, nemojte biti pristrasni u procjeni značenja ovih signala.

Potencijalni tragovi ka izvorima rezonance:
- gradovi
- zemlje
- kulture
- vremenske/povijesne epohe
- muzika
- umjetnost
- hobiji
- sportovi
- namještaj
- kostimi i garderoba
- nakit
- arhitektura
- biljke
- životinje
- pejzaži
- rijeke, mora, jezera, slapovi....
- mostovi
- groblja
- zanimanja (profesije)
- strani jezici
- hrana
- religije
- kilimatski uvjeti
- rituali, običaji i sl.
- ljudi koje srećete i koje poznajete
- zabava, rekreacija, načini opuštanja
- socijalni uvjeti
- zdravlje i liječenje
- uvjerenja
- tradicija
- ples
- "muška" i "ženska" zanimanja ili uopće principi
- vaši strahovi
- vaša objašnjenja i stavovi

Ovo su primjeri. Nekih novih ćete se sjetiti čim ugledate ovaj spisak. Neka mjesta i važni punktovi su moguće već iziskrili tijekom prelaska prethodnih koraka...nekih se nećete ni moći sjetiti tek tako ali, sljedećeg puta kada nekoga ispratite na stanicu, sinut će vam da se cijelog života plažite vlakova....polako unosite podatke u Dnevnik i pustite ih da se nakupljaju i povezuju priču.

Rezonirajte i sa sobom

Ako i ne meditirate- od strašne je važnosti svako toliko sjesti sam sa sobom, opustiti se i "utonuti" u sebe. Postati svjestan sebe. Za ovaj proces, dobro je naći i mjesto na kojem možete neko vrijeme sjediti u miru i gledati se u zrcalo. Opušteno gledajte svoj odraz - bez unutrašnjih komentara. Gledajte i prihvaćajte misli i osjećaje koji vam se javljaju. Pojedine crte lica često se provlače iz života u život. Zagledajte se u svaki dio svog odraza i provjerite svoj osjećaj za rezonancu. Čini li se išta toliko poznatim da djeluje kao da je tu dulje od 20, 34, 50 godina koliko sada imate? Djeluje li nešto poznato još iz prošlog života? Oči? Linije oko usana? Oči su najčešći dio "izgleda" koji se ponavlja iz života u život.

Skoncentrirajte se zatim i na svoju osobnost. Vaša uvjerenja i vjerovanja, pretpostavke, sistem vrijednosti, nade i snovi vaši su SADA. ALI oni su često snažno obojeni svojim verzijama iz prošlih života. Čak i ako nikada ne postanemo svjesni "predaka" svojih uvjerenja i snova- oni su tu. Upoznavanje s njima pomaže nam u oblikovanju i usmjeravanju talenata koje posjedujemo u ovom životu i pomoći će da se riješimo bola i težine prenijete iz prethodnih što ponovno poboljšava kvalitetu sadašnjeg. Vaše "ja" jedini je pravi barometar važnosti svakog pojedinog traga na koji naiđete za vaš sadašnji život - jedino u vama postoji ispravna mjera vrijednost onoga što trebate znati i s čim se trebate suočiti.

Rezonanca će se razvijati s vremenom i uz praksu. Na početku vjerojatno nećete dobivati ništa osim nejasnih sličica i sitnih fragmenata sklonosti, aktivnosti ili događaja iz prošlih života. Budite otvorenog uma i pažljivo osluškujte i iščekujte dolazak vijesti ugniježđenih u vašoj podsvijesti. S vremenom ćete razviti sposobnost primanja kompleksinijih vizuelnih i kinestetičkih osjećaja - onih koji memoriju čine jasnom - a njihovu važnost za vas znati ćete ispravno fokusirati. Zašto ne pokušati?

9. korak - prepoznavanje poznatih lokacija

Sam početak rada na ovom koraku vrlo je lak jer podrazumijeva sve ono što nam je odavno poznato. neka nas mjesta vuku- želimo ih vidjeti, sanjarimo o njima, čitamo o njihovoj povijesti, skupljamo pare za putovanje... neka su nam neodoljivo poznata ili bliska bez racionalnog razloga. nekada su čak puna stvari koje ne volimo ali osjećamo bliskost s njima.

Krenite s popisivanjem takvih lokacija u vaš Dnevnik:

a) gradovi
b) kontinenti i države
c) nacije i kulture specifične za neki dio svijeta
c) vrste okruženja, prirodne karakteristike (jezera, pustinje, priobalje, hladna klima, topla klima itd.)
d) koncentracija na pojedine ljudske rase ili zajedničke fizičke karakteristike većine stanovništva u nekom području također mogu biti korisne).

Uza sve čega se možete sjetiti dopišite što detaljnije opise, impresije, razmišljanja, razloge...sve što vam padne na pamet. Skoncentrirajte se na napisano- iznenadit će vas možda činjenica da gledate u ono što vam je tako poznato a niste ga nikad sebi pokušali objasniti.
Dobro ocijenite ima li bila koja od sklonosti uporište u ovom životu. Ako nema i razlog za sklonost ka tom dijelu svijeta ili takvom okruženju ne djeluje poznato, "oslušnite" budi li on išta od spomenutog u prethodnim koracima; povezuje li štogod u cjelinu, ima li vidljive veze, saživljava li se s čime....

Napišite zatim (osim ako već niste) sva mjesta koja su vas iznenadila kada ste ih posjetili ponovno se koncentrirajući na osjećaj poznatosti i bliskosti. Tu spadaju oni gradovi iz kojih, kad se vratimo, kažemo:"Tamo bih mogla živjeti!". Ako i nije grad u pitanju, pokušajte ući u trag onome što vas je u tom gradu opčinilo- nekada ćete signale hvatati posrednim putem; moguće je arhitektura tog grada nešto poznato, jezik, način i stil života...sve to otvara vrata nekim važnim podatcima koji ne znače nužno da ste živjelui u tom gradu. Možda je on probudio asocijaciju na sjećanje iz prošlog života. možda je u njemu neka ulica slična onoj u kojoj ste proveli mnogo godina...

Na kraju, dopustite svojim asocijativnim sposobnostima da vas odvedu i tamo gdje možda sami niste do sada otišli- neka su sjećanja jaka i kreiraju ovako snažne osjećaje povezanosti već kod prvog susreta sa slikom mjesta. Ali neka su iz objektivnih razloga "skrivena" od vida i do nas ne dopire dovoljno podataka o njima. Za ovaj drugi dio koraka jednostavno uzmite spisak svih kontinenata i država svijeta. Na Internetu ćete ih lako naći. Nepoznate države prostudirajte malo, saznajte bar 2-3 podatka o njima (Wikipedija je čudo!), otkrijte bar nalazi li se Čad na jugu, sjeveru, istoku ili zapadu Afrike. Pronađite slike južnog otoka Novog Zelanda, upoznajte se s tajgama, dalekim južnim rtovima, kanadskim šumama.... Istražujte. Nemojte preskočiti ni Jugoslaviju (ovo je traženje prošlih života a ne planiranje godišnjeg odmora! ) ni njene gradove, mogućnost da ste već živjeli na mjestu na kom žvite sada je jednako moguća kao i sve druge; tom smislu, važno je dobro odvagnuti osjećaj pripadnosti mjestu, državi ili okruženju u kom ste rođeni ili živite sada. Upoznajte se s mjestima za koja rijetko čujete a koja mogu biti važna i ponovno dopišite detaljne impresije, odvagnite moguće razloge i provjerite nije li pomen neke države ili grada uzdrmao neko već spomenuto sjećanje.

Konačno, dopišite države s kojima vas ljudi često identificiraju- jesu li vam ikada rekli da u vama ima ciganske krvi?!

I jesmo li nešto zaboravili? Naravno- sve što vrijedi za mjesta koja vas vuku, vrijedi i za mjesta koja vas odbijaju, koja ne želite posjetiti i koja izbjegavate. Priznajte sebi osjećaje koje ona u vama izazivaju i detaljno ih opišite pored imena mjesta- nije bitno jesu li to crni zidovi ili nejasan osjećaj nelagode. Ponovno, i ovi će opisi možda zatresti neku od prethodno napunjenih košara sjećanja i povezati dio priče u cjelinu.

Mjesta koja u vama ne bude nikakve osjećaje i reakcije, na kraju krajeva, također mogu biti interesantna. Naročito ukoliko bi bilo za očekivati da vam budu bliska. Neki ljudi cijeli život provedu vjerujući da ne pripadaju tamo gdje su rođeni i ne uspijevaju se povezati s tradicijom za koju ih okruženje vezuje. Sve ovo može imati svoje mjesto u potrazi za sjećanjima iz prošlih života.

9. korak ujedno je i posljednji korak- kada detaljnije pređete preko onoga što je spomenuto u ovih 9 koraka, shvatit ćete i sami koliko se toga može dodati i na koji sve način možete oplemeniti svoju potragu. Cilj ove potrage ne leži izvan vas, on je u vama, on je dio vaših sjećanja i dio vas- samo je malo ušuškan u podsvijest. Zbog toga se i možete ravnati samo prema sebi.
Presjek "potrage" raspoređen i opisan u ovih 9 koraka također jasno govori i o tome da je ova potraga neprekidna i da količina informacija može rasti ali njihov priliv teško da će stati. Od snalaženja u novom pristupu svojoj podsvijesti preko baratanja prvim usitnjenim sličicama i iznalaženju načina da prihvaćate signale pa do krupnijih slika i sinteze postojećih u veću, smisleniju i korisniju, proći ćete mnoštvo faza.
Još jednom, vodite računa o tome da se ne zalijećete - naravno da je svatko željan prve informacije ali trudite se da ta informacija bude prava - u vašem sadašnjem životu već postoji prašnjava riznica zataškanih sjećanja koja se mogu ispreplitati s onima iz prošlog života- poklonite razmišljanjima i analizi onoga do čega vas ova potraga bude odvela dovoljno vremena, takta i pažnje- i imat ćete koristi.
Cilj ove potrage nije zabava, cilj je nalaženje sjećanja koja vam mogu pomoći da lakše i bolje živite sadašnji život. Usput, prateći putovanje negativnih posljedica kroz živote, ostajući svjesni priče o neprijateljstvima i negativnim grupama reinkarniranih duša, učit ćete kako sebi graditi bolju budućnost- u ovom ili narednim životima. Budisti kažu da baš ovo od čovjeka čini dobronamjernika, pažljivu i suosjećajnu dušu.

slika
Praktični vodič u sjećanja na prošle živote by Richard Webster predstavlja dvanaest različitih tehnika za istraživanje vaših prošlih života
“If you can't understand it without an explanation, you can't understand it with an explanation"
Avatar
Ninti
Moderator
Postovi: 718
Pridružen/a: 08.07.2010, 10:33
Zahvalio/a: 428 puta
Prim. zahvala: 334 puta

Re: Karma & Sjećanje na prošle živote

PostPostao/la Ninti » 05.05.2011, 09:43

Ovo je savršena tema Red, tek sad sam je uočila.. Moram reći da me u zadnje vrijeme jako zanima tema prošlih života te razdoblje života između života i to sve pod utjecajem knjiga
Michaela Newtona, hipnoterapeuta i osnivača The Michael Newton Institute for Life Between Lives Hypnotherapy (TNI).

…Više se nikada nećete bojati smrti!

Zašto smo ovdje na Zemlji? Kamo ćemo poći nakon smrti? Što će nam se dogoditi kad dođemo tamo? O prošlim su životima napisane brojne knjige, ali malo je toga rečeno o neprekidnoj egzistenciji naših duša u iščekivanju ponovnog rođenja.
Kad je dr. Michael Newton, počeo vraćati svoje klijente unatrag kroz vrijeme kako bi došli do sjećanja na prošle živote, slučajno je naišao na otkriće neslućenih razmjera: da je, kroz mentalne oči klijenta u hipnotiziranom ili nadsvjesnom stanju, moguće „vidjeti“ duhovni svijet, i da mu klijenti u tom izmijenjenom stanju mogu reći što su njihove duše radile između života na Zemlji.

Tijekom mnogo godina autor je poveo stotine ljudi u duhovni svijet. Kako religioznih, duhovno neposvećenih osoba, kao i onih između toga – i svi su oni iskazali upečatljivu dosljednost u načinu na koji su odgovarali na pitanja o duhovnom svijetu.

Dr. Newton otkrio je da je proces iscjeljivanja do kojeg dolazi kad čovjek pronađe svoje mjesto u duhovnom svijetu daleko značajniji za klijente od opisivanja njihovih prošlih života na Zemlji. Putovanje duša predstavlja deset godina njegovih istraživanja i uvida, koje će nam pomoći da shvatimo svrhu svojih životnih izbora, kao i načina i razloga zbog kojih naša duša, i duše naših voljenih, žive vječno.
Ono što je meni najzanimljivije je način kako to sve funkcionira u duhovnom svijetu; duše su podijeljene u skupine, tj grupe duša s obzirom na stupanj napretka.Newton ih je podijelio na mlađe duše i starije- naprednije duše. One u istim skupinama su po našem poimanju neka vrsta srodnih duša i često se reinkarniraju zajedno, u istoj obitelji ili kao bliski prijatelji.
Svaka duša ima svog duhovnog vodica ili više njih, u razdoblju života između života, duša sama bira svoj idući život s obzirom na potrebe učenja i novih iskustava. Kada tako gledamo na stvar, postaje nam jasno zašto neki biraju vrlo teške živote - to je neki princip karme i želje za učenjem na greškama i teškim iskustvima.


Jedna emisija Na rubu znanosti posvećena je tematici putovanja duša te Newtonu i njegovom radu https://www.youtube.com/watch?v=1JOWN_k8sLc
Refren? Mantra? Ne, tek razlika između ljudi koji žive i onih koji samo borave ovdje.
Avatar
xarabas
rank6
Postovi: 208
Pridružen/a: 16.09.2010, 15:36
Zahvalio/a: 31 put
Prim. zahvala: 23 puta

Re: Karma & Sjećanje na prošle živote

PostPostao/la xarabas » 05.05.2011, 12:07

Bas sam odvojio vremena da procitam sve; ispravite me ako grijesim ali ona prva cetiti karmicka puta bi se mogla protumaciti kao:

1.KARMA ATHÌTA - produhovljeni, osvijesteni ljudi kojima vise nisu prioriteti za materijalnim postignucima i licnoj koristi, zadnji stupanj spiritualne evolucije covjeka
2.NIŠKAMA KARMA - ovako bi se mogao opisati veliki broj vjernika iako mi nije jasan ovaj dio "Njih ne motiviraju svjetovne želje pa čak niti želja da postignu nebeski užitak", zar to nije nekako jedno od zavrsnih puteva bilo koje od dominantnih religija danas, da napokon dodjes do tog nebeskog uzitka. Ali najvjerojatnije da sam ja tu nesto pogresno protumacio
3.SAKAMA KARMA - mozda bi se u ovoj skupini mogla svrstati velika vecina nas s foruma, ljudi koji su se u jednoj tocki zivota zapitali "ima li nesto vise" pa sad svakodnevno rade/radimo na tom da budemo bolje osobe, iz dana u dan
4.KARMA BHRASTA - nazaloat, velika vecina covjecanstva i ljudi koji nas okruzuju
-----------------------------
eto pa slobodno mi ukazite na pogreske u mom tumacenju, nesto mi je bas interesantna ova tema :)

offtopic:
Pisem ovo polako pola sata uz jutarnju kafu i taman pri kraju mi nestane struje. Palim opet komp i google chrome mi fino upamtio temu i sacuvao sav tekst koji sam sastavljao ♥
I'm not in denial, i'm just selective about the reality i choose to accept
epka
rank2
Postovi: 16
Pridružen/a: 23.02.2011, 11:28
Zahvalio/a: 1 put
Prim. zahvala: 1 put

Re: Karma & Sjećanje na prošle živote

PostPostao/la epka » 29.05.2012, 13:31

Sjećanje na prošle živote većinom je inducirano izmijenjenim stanjima svijesti a poistovjećivati se samo sa jednim segmentom doživljenog bilo bi kao da ogulite naranču, pojedete koru i kažete ''mmmm kako je samo dobra ova naranča'' da, je, ali i dalje nemaš pojma kakva ona ustvari jest.

Na kraju krajeva, naša tijela samo su antene, signali su bezbrojni i ako uhvatimo neki koji do tad nismo čuli, ne znači da smo ga hvatali i prije, vjerojatnije je da ga je prije hvatala neka druga antena.

Mi ustvari ne živimo, mi postojimo, živjeti može samo organizam, tijelo.
Ako mi postojimo, onda je jasno da smo postojali prije nego smo zauzeli tijelo i isto tako da ćemo postojati nakon što tijelo napustimo.

Bili ste oduvijek i uvijek ćete biti, bili ste tama u kojoj se razvijala svjetlost, zvuk koji sada ne možete čuti i misao u piščevoj glavi koja vas je tako oduševila kad ste ju prvi put pročitali.
Zašto vas je oduševila? Jer ste u njoj vidjeli istinu, vidjeli ste same sebe jer jednom ste ta misao samo i bili.
Kao što Orwell kaže: Najbolje knjige one su koje nam samo potvrđuju ono što već duboko u sebi znamo, tj one koje bez poteškoća uspijevaju formulirati ono što u sebi nosimo a ne nalazimo načina isto objasniti riječima.

Što su onda prošli životi?
To su neka prošla postojanja. I samo to.
Zamišljati kako smo se kroz vjekove rađali baš na istom ovom planetu, od cijelog ovog svemirskog prostranstva; mijenjali tijela i lokacije po samo jednoj kugli barem za mene osobno, nema nikakvog smisla. Ja, i svatko od nas, živi sada i ovdje. Koga je briga ako ste živjeli u Jeruzalemu prije 2000god ili u Rusiji prije 80god? Više niste tamo. Sad, imate novu priliku.

Ti, ja, bilo tko; ako čvrsto držimo da smo u svojoj suštini spiritualna bića, onda u tim okvirima moramo razmišljati i o prošlim životima.
Razmislite o tome ovako: Postojite oduvijek. Nekad, davno prije u vremenu bili ste samo čista svijest, ništa manje od toga, ništa materijalnije od toga. I sve ovo što sad jeste/imate tada ste žarko željeli, baš zato to ste sada i dobili.

Magi će znati:

Mijenjajući svoju prošlost,
Prihvaćam svoju sadašnjost.
I tako, vidim svoju budućnost.

A što znači vidim; odluči sam.
:winkk:
Naš je cilj otkriti da smo oduvijek bili tamo gdje trebamo biti.
Avatar
KeLavra
rank2
Postovi: 16
Pridružen/a: 21.01.2011, 21:33
Zahvalio/a: 10 puta
Prim. zahvala: 6 puta

Re: Karma & Sjećanje na prošle živote

PostPostao/la KeLavra » 29.05.2012, 16:00

Odlicna tema :thumbsup:
Citao knjige od Newtona 'putovanje duša' i 'sudbina duša' i preporucam svakome...mjenjaju poglede na smrt,a i na zivot.
Avatar
Ruskinja
rank3
Postovi: 98
Pridružen/a: 12.12.2012, 13:37
Zahvalio/a: 55 puta
Prim. zahvala: 24 puta

Re: Karma & Sjećanje na prošle živote

PostPostao/la Ruskinja » 21.09.2013, 06:48

Evo primjer dječaka koji tvrdi (ili njegovi roditelji :-? ) da se dobrano i detaljno sječa svog prošlog života: http://www.collective-evolution.com/201 ... carnation/
Neki ljudi su tako siromašni, sve što imaju je novac.
Avatar
Dr.Duke
rank3
Postovi: 60
Pridružen/a: 12.12.2013, 18:51
Zahvalio/a: 14 puta
Prim. zahvala: 11 puta

Re: Karma & Sjećanje na prošle živote

PostPostao/la Dr.Duke » 16.12.2013, 23:59

Citam ovo pa sam se sjetio onog filma Enter the Void . . .
Lik pita jednog narkica sta je najjace,jel ima sta jace od dmt-a ? a tip mu kaze: Cekaj da umres pa ces dozivjeti ultimativni trip!
Music On World Off
Avatar
Beyond Le Fov
Moderator
Postovi: 2045
Pridružen/a: 06.02.2010, 21:48
Zahvalio/a: 358 puta
Prim. zahvala: 1143 puta

Re: Karma & Sjećanje na prošle živote

PostPostao/la Beyond Le Fov » 19.02.2014, 01:00

slika

Ovo je poglavlje iz knjige koju je napisao duhovni entitet koji se naziva Seth. Tekst knjige izravno je primila američka spisateljica Jane Roberts. Jane je u stanju transa govorila Sethove riječi koje je odmah i bez ikakvih intervencija na papir zapisivao njezin suprug Robert. Nakon što je tekst zapisan, Jane i Robert nisu ni na koji način mijenjali ili intervenirali u njegov sadržaj pa se s pravom smatra da je ovo prva cjelovita knjiga koju je napisao autor iz duhovnih razina, bez iskrivljenja koja često u kanalizirane poruke unosi sam medij.

521. SEANSA, PONEDJELJAK 30. OŽUJKA 1970.

Vaše okruženje uključuje daleko više no što vi možete pretpostaviti. Ranije sam o vašem okruženju govorio kao o svakodnevnom materijalnom postojanju i okolišu s kojima ste trenutno povezani. U aktualnoj stvarnosti vi ste svjesni vrlo malena dijela vašega većeg, daleko šireg okruženja. Pokušajte sadašnjeg sebe vidjeti kao glumca u nekom komadu. Ovo nije baš nova analogija, ali je prikladna. Djelo je postavljeno u 20. stoljeću. Vi stvarate scenu, rekvizite, teme... zapravo, vi pišete, producirate i glumite u čitavoj toj predstavi... vi i svi ostali pojedinci koji sudjeluju.
Vi ste toliko usredotočeni na svoje uloge, toliko zaintrigirani stvarnošću koju ste stvorili, toliko zaokupljeni problemima, izazovima, nadama i tugama - svatko u svojoj ulozi - da ste zaboravili kako je sve to vaša vlastita kreacija. Ta drama koja se intenzivno odvija, sa svim svojim radostima i tragedijama, može se usporediti s vašim sadašnjim životom, vašim sadašnjim okruženjem, kako pojedinačno, tako i za sve vas zajedno.

No istovremeno se odigravaju i druge predstave u kojima vi isto tako imate neke uloge. Te predstave imaju opet svoju scenu i svoje vlastite rekvizite. One se događaju u drugim vremenskim razdobljima. Jedna od njih mogla bi se nazvati „Život u 12. stoljeću nove ere". A druga bi se mogla zvati „Život u osmom stoljeću", ili "Život 500. godine stare ere", ili „Život 3000. godine nove ere". Vi i te predstave stvarate, a u njima i glumite. I ove postavke predstavljaju vaše okruženje, okruženje koje okružuje vašu cjelovitu osobnost. A ja govorim o onom dijelu vas koji sudjeluje u tim predstavama iz određenih razdoblja, a taj određeni dio vaše cjelokupne osobnosti toliko je usredotočen unutar te drame da
niste svjesni drugih u kojima isto tako igrate neke uloge. Ne razumijete vlastitu višedimenzionalnu stvarnost: stoga se čini stranim, odnosno nevjerojatnim kada vam kažem da vi odjednom živite mnoga postojanja.

Vama je teško zamisliti da se nalazite na dva mjesta u isto vrijeme, a gotovo nemoguće da se u isto vrijeme nalazite u dva vremena, dva stoljeća. Da sada to pojednostavim, vrijeme nije niz trenutaka. Čini se kako riječi koje govorite i djela koje činite zauzimaju neko mjesto u vremenu, jednako kako se čini da stolac ili stol zauzimaju neki prostor. No ove su pojave ipak dio složenih postavki predstave koje ste vi 'unaprijed' odredili, a unutar same te predstave vi ih morate prihvatiti kao stvarne. Četiri sata popodne vrlo je praktičan pojam. Možete reći prijatelju:„Nađemo se u četiri popodne na uglu", ili u restauraciji, na piću ili trač-partiji ili na ručku, i vaš će prijatelj točno znati kada i gdje treba doći. To će se dogoditi usprkos činjenici što četiri sata popodne nema nikakva značenja, nego je samo dogovorena konvencija ili - ako vam se tako više sviđa - džentlmenski sporazum. Pođete li u kazalište u devet sati navečer, a radnja predstave se odigrava u jutarnjim satima, pa glumce pratite dok doručkuju, vi prihvaćate vrijeme kakvo je zadano unutar te predstave. I vi sami pravite se da je jutro. Svi ste vi sada uključeni u jednu mnogo veću predstavu, predstavu zbog koje ste se svi složili oko nekih određenih temeljnih pretpostavki koje služe kao okvir unutar kojega se vaša predstava može odigravati. Pretpostavke su da je vrijeme niz trenutaka koji slijede jedan za drugim, da objektivan svijet postoji sasvim nezavisno od vaše vlastite kreacije i percepcije njega samoga, da ste vezani unutar materijalnih tijela koja su vam dana te da ste ograničeni vremenom i prostorom.

Druge pretpostavke koje ste prihvatili iz istoga razloga uključuju ideju kako sva percepcija dolazi kroz vaša fizička osjetila. Drugim riječima, da sve informacije dolaze izvana i da nikakve informacije ne dolaze iznutra. Vi ste stoga primorani intenzivno se usredotočiti na radnju te predstave. A te razne predstave, ta kreativna djela iz raznih razdoblja ustvari su, kako biste vi to nazvali, reinkarnacijski životi. Oni zapravo svi postoje u isto vrijeme. Oni koji su i dalje upleteni u te vrlo složene i mučne seminare zvane reinkarnacijska postojanja, teško vide dalje od toga. A neki koji se, recimo to tako, odmaraju između predstava, pokušavaju komunicirati s onima koji i dalje sudjeluju. Međutim, oni su ustvari samo u mirovanju između dvije predstave, da tako kažemo, i ne vide dalje od toga. Čini se kako se predstave odigravaju jedna za drugom, stoga izgleda da takve komunikacije potiču pogrešnu ideju kako je vrijeme niz trenutaka koji protječu jednim jedinim redom od nekoga nezamislivog početka ka nekom jednako nezamislivom kraju. To vas navodi na razmišljanje u okvirima vrlo ograničena napretka, kako u smislu pojedinca tako i u smislu cijele vrste.

Vi koji ste nekada razmišljali o reinkarnaciji, mislite: „Pa, vrsta svakako jest napredovala od srednjega vijeka." Premda ustvari strahujete da i nije. Ili se okrenete tehnološkom napretku, pa kažete: „Barem smo u tome prošli velik put." Možete se osmjehnuti i pomisliti sami za sebe, primjerice, kako je prilično teško zamisliti rimskog senatora kako se obraća gomili preko razglasa, dok njegova djeca nastup prate na televizoru. No sve je ovo vrlo zavaravajuće. Napredak, jednako kao i vrijeme, ne postoji u smislu u kojemu ga vi sagledavate. U svakoj se predstavi, bilo na pojedinačnom ili skupnom planu, postavljaju različiti problemi. Napredak se može mjeriti ljestvicom određenih načina kojima se ti problemi rješavaju ili ne rješavaju. U nekim su razdobljima ostvareni veliki napretci. Na primjer, mnogo se toga dogodilo što vi iz svojeg gledišta možda nećete ni smatrati napretkom. U nekim predstavama, općenito govoreći, glumci svaki zasebno rade na naizgled malenim dijelovima većega problema koji se samom predstavom treba riješiti, lako se ovdje služim analogijom drame, ove su 'predstave' sasvim spontani događaji, pri čemu glumci unutar okvira predstave imaju potpunu slobodu. A nastavljajući dalje s već iznijetim pretpostavkama, ovdje ne postoje probe. No, kao što ćete vidjeti kasnije u našoj knjizi, postoje gledatelji. Kao što je to slučaj u svakoj dobroj kazališnoj produkciji, svaka predstava ima neku glavnu temu. Veliki se glumci, primjerice, ne pojavljuju u neko određeno vrijeme samo zato što su u njemu rođeni, ili (zato što) su uvjeti bili pogodni. (Prema Sethu, svaki pojedinac bira vrijeme i mjesto svakog pojedinog 'života' u svojem ciklusu reinkarnacija.)

Sama se predstava bavi ostvarenjem intuitivne istine u umjetničkoj formi, kako biste vi to nazvali, uz kreativnost koja donosi toliko goleme rezultate da bi se njima mogle probuditi uspavane sposobnosti svih glumaca, a mogli bi poslužiti i kao model ponašanja. Razdoblja preporoda - duhovnog, umjetničkog ili psihičkog - događaju se jer su na te ciljeve usmjereni intenzivni unutarnji fokusi sudionika drame. Izazov može u svakoj predstavi biti drukčiji, ali su glavne teme uočljive čitavoj svijesti. One služe kao modeli.

Vidite, napredak nema nikakve veze s vremenom nego s psihičkom i duhovnom usredotočenošću. Svaka je predstava potpuno drugačija od svih drugih. Stoga nije ispravno pretpostaviti da su vaša djela u ovom životu uzrokovana nekim prijašnjim postojanjem, ili da vas se u ovom životu kažnjava za zločine koje ste počinili u prošlome. Životi teku usporedo.

Vaša je višedimenzionalna osobnost toliko obdarena da može imati sva ta iskustva, a ujedno zadržati svoj identitet. Na to, svakako, utječu razne predstave u kojima ona sudjeluje. Na djelu je trenutna komunikacija i, ako vam je tako milije, sustav trenutne povratne sprege. Ove predstave uvijek imaju smisao. U njima multidimenzionalna osobnost uči kroz vlastita djela. Iskušava neograničen raspon stavova, obrazaca ponašanja i pristupa, a kao rezultat mijenja druge. Vidite, riječ 'rezultat' automatski navodi na postojanje uzroka i posljedica, pri čemu uzrok prethodi posljedici, a to je samo jedan malen primjer snažnog izobličenja i poteškoća urođenih verbalnim mislima koje za sobom uvijek povlače jednoznačne definicije. Vi ste višedimenzionalna sebstva koja imaju ta postojanja, koja stvaraju i sudjeluju u tim, da tako kažemo, kozmičkim uprizorenjima. Stvar je samo u tome što se vi trenutno usredotočujete na ovu određenu ulogu s kojom identificirate cijelo svoje biće. Takva ste si pravila postavili s razlogom. A svijest je u procesu ostvarivanja, tako da to višedimenzionalno sebstvo o kojemu govorim nije ispunjena i dovršena psihološka struktura. I ono je u procesu ostvarivanja.

Ono uči vještinu aktualizacije. Unutar sebe ono posjeduje bezgranične izvore kreativnosti, neograničene mogućnosti razvoja. No ono još mora naučiti alate i sredstva ostvarivanja i mora unutar sebe pronaći načine kojima će oživotvoriti one neizrečene kreacije koje se u njemu nalaze.

Stoga ono stvara razne uvjete u kojima će djelovati i samo sebi postavlja izazove od kojih su neki osuđeni na neuspjeh (vašim mjerilima), barem početno, jer ono mora prvo stvoriti uvjete koji će omogućiti nove kreacije. A sve ovo se čini uz veliku spontanost i neograničeno veselje. Vi tako stvarate daleko više okruženja no što to uviđate. Sada svaki glumac koji preuzima ulogu i usredotočen je na predstavu ima neko unutarnje vodstvo. Znači, on unutar predstave koju je u svojoj kreaciji zaboravio nije prepušten sam sebi. On ima znanje i informacije koje mu dolaze kroz, kako ja to zovem, unutarnja osjetila.

On tako ima druge izvore informacija od onih koji su mu unutar okvira te produkcije jasno dani. Svaki to glumac instinktivno zna, a unutar same predstave ostavljena su i dopuštena razdoblja u kojima se svaki glumac povuče kako bi se osvježio. Tada kroz unutarnja osjetila prima informacije o svojim drugim ulogama te uviđa kako je on daleko više od sebstva što se pojavljuje u nekoj određenoj predstavi.

U tim razdobljima on razumije kako i sam sudjeluje u pisanju scenarija trenutne predstave i biva oslobođen od pretpostavki koje ga vežu dok je aktivno zaokupljen radnjom te drame. Ta se razdoblja uvida, razumije se, podudaraju s vašim razdobljima spavanja i stanja sna. Postoje, međutim, i drugi trenuci u kojima svi glumci sasvim jasno vide da su okruženi scenom i rekvizitima te u kojima se kroz prividnu stvarnost produkcije odjednom probije i ta vizija. Ovo ne znači da ta predstava nije stvarna, niti da se ona ne treba uzimati zaozbiljno. To samo znači da se igra uloga - važna uloga. Međutim, svi glumci moraju prirodu te produkcije i svoju ulogu u njoj shvatiti za sebe. Moraju se aktualizacijom izvući izvan trodimenzionalnih ograničenja postavki predstave. U pozadini tako važnih produkcija nalazi se golema suradnja, a igrajući svoju ulogu svaki glumac najprije sebe aktualizira unutar trodimenzionalne stvarnosti. Multidimenzionalno sebstvo ne može djelovati unutar trodimenzionalne stvarnosti sve dok unutar nje ne materijalizira dio sebe. Unutar ove stvarnosti ono tada omogućuje sve vrste kreativnosti i razvoja koje se ne mogu dogoditi drukčije. Ipak, ono se mora zatim izbaciti iz ovoga sustava, kroz drugo djelo, drugu aktualizaciju dijela sebe koji je trodimenzionalan.

Tijekom svojeg trodimenzionalnog postojanja ono pomaže drugima oko stvari za koje ne mogu dobiti drukčiju pomoć, a samo sebe razvija i okorištava se na načine koji inače ne bi bili mogući. Stoga je značenje same predstave unutar vas. Vrlo dobro glumi i iznimno je sigurno usredotočen unutar scene i rekvizita ove produkcije samo svjestan dio vas. A dostupna vam je svrha svakoga od života, odnosno znanje ispod površine svjesnog sebstva koje poznajete. Dostupne su vam i sve vrste rješenja, sugestija i uputa. Znanje o vašoj čitavoj višedimenzionalnoj osobnosti nalazi vam se nadohvat ruke. Kada to shvaćate ovo vam znanje omogućuje brže (govoreći vašim rječnikom) rješavanje problema i suočavanje s izazovima koje ste postavili, a ujedno vam otvara daljnja područja kreativnosti kojom se cijela predstava ili produkcija može obogatiti.

Stoga, u mjeri u kojoj dozvoljavate intuiciji i znanju o multidimenzionalnom sebstvu da protječe kroz svjesno sebstvo, u toj mjeri ne samo da svoju ulogu u predstavi igrate učinkovitije, nego ujedno čitavoj dimenziji dodajete i novu energiju, nove uvide i kreativnost. Razumljivo, sada vam se čini kako ste vi jedini svjestan dio sebe jer se identificirate s glumcem u ovoj određenoj produkciji. No i ostali dijelovi vaše multidimenzionalne osobnosti, u ovim drugim reinkarnacijskim predstavama, isto su tako svjesni. A budući da vi jeste multidimenzionalna svijest, 'vi' ste isto tako svjesni i u drugim stvarnostima pored ove. Vaša višedimenzionalna osobnost, pravi vi, vaš pravi identitet, svjestan je sam sebe, kao sebe, u svim ovim ulogama.


522. SEANSA, SRIJEDA 8. TRAVNJA 1970.

Ove 'predstave razdoblja', općenito govoreći, imaju određenu svrhu. Svijest se po samoj svojoj prirodi pokušava materijalizirati u što je više dimenzija moguće kako bi od sebe stvorila nove razine svijesti, nove izdanke. Čineći tako, ona stvara svu stvarnost. Stoga stvarnost neprestano nastaje. Na primjer, misli koje vi mislite u svojim ulogama kao glumci i dalje su potpuno jedinstvene i vode do nove kreativnosti. Određeni aspekti vaše vlastite svijesti ne mogu se ispuniti ni na koji drugi način.

Kada razmišljate o reinkarnaciji pretpostavljate niz napredaka. A umjesto toga, razni životi izviru iz onoga što vaše unutarnje sebstvo jest. Oni nisu vama nametnuti od strane neke vanjske sile. Oni su materijalni razvoj u kojemu se vaša svijest otvara i izražava na što je više moguće načina. Ona nije ograničena na vijek jednog trodimenzionalnog života, niti je ograničena isključivo na trodimenzionalno postojanje.

Vaša svijest tako uzima razne oblike, a ti oblici ne moraju uopće biti međusobno sličniji no što je, recimo, gusjenica slična leptiru. Duša, odnosno entitet, ima potpunu slobodu izražaja. Ona mijenja svoje oblike kako bi odgovarali njezinu izražaju, a okruženja oblikuje kao scenu i rekvizite, pa čak svojim svrhama prilagođava i svijet. Svaka postavka donosi nove razvoje. Ta duša, odnosno entitet, visoko je individualizirana duhovna energija. Ona oblikuje tijelo koje sada imate, kakvo god da ono jest, a ujedno je i pokretačka snaga u pozadini vašeg fizičkog preživljavanja, jer svoju životnu snagu vi iz nje izvlačite. Svijest ne može nikada mirovati nego neprestano traži daljnju kreativnost. Stoga duša, entitet, ispunjava trodimenzionalnu stvarnost i trodimenzionalno sebstvo svojim vlastitim značajkama. Sposobnosti ovoga entiteta leže unutar trodimenzionalnog sebstva. Ovo trodimenzionalno sebstvo, glumac, ima pristup ovim informacijama i ovim potencijalima. Dok uči kako koristiti ove potencijale, dok uči kako ponovno otkriti svoj odnos s ovim entitetom, trodimenzionalno sebstvo dodatno podiže razinu postignuća, razumijevanja i kreativnosti. Trodimenzionalno sebstvo nadrasta svoje znanje.

Ne samo da se osnažuje ovaj entitet nego kvalitetu i prirodu toga postojanja sada obogaćuju i njegovi dijelovi koji su se aktualizirali u trodimenzionalnom postojanju. Bez te bi kreativnosti planetarni život bio, govoreći vašim rječnikom, zauvijek sterilan. Ova se duša, odnosno entitet, tada udahnjuje u tijelo i u trodimenzionalno sebstvo unutar njega. Trodimenzionalno sebstvo tada ostvaruje svoju svrhu otvaranja novih područja kreativnosti. Entiteti, odnosno duše, drugim riječima, odašilju dijelove sebe kako bi otvorili nove široke putove stvarnosti koji inače ne bi postojali. Trodimenzionalna sebstva u svojim postojanjima unutar ovih stvarnosti moraju svoju pozornost potpuno ondje usredotočiti. Unutarnja im svjesnost daje izvor energije i snage. No ona moraju svoje uloge kao glumaca 'napokon' shvatiti iz svojih uloga i vratiti se u svoj identitet kroz drugi čin razumijevanja.

Neki se u tim predstavama čine potpuno svjesni. Te osobnosti svojevoljno uzimaju uloge, znajući da su to uloge, kako bi vodile druge prema nužnoj realizaciji i razvoju. Oni vode glumce ka uvidima što dopiru dalje od sebstava i postavki koje su stvorili. Ove osobnosti iz drugih razina postojanja - da tako kažemo - nadgledaju ove predstave i pojavljuju se među glumcima. Njihova je svrha otvoriti unutar trodimenzionalnih sebstava one psihološke prolaze koji će to trodimenzionalno sebstvo osloboditi za daljnji razvoj u drugom sustavu stvarnosti.

Vi učite kako biti sukreator. Učite kako biti bog na način na koji vi sada taj pojam shvaćate. Vi se učite odgovornosti, odgovornosti za svaku individualiziranu svijest. Učite kako za kreativne svrhe rukovati energijom koja vi jeste.

Bit ćete vezani za one koje volite i za one koje mrzite, iako ćete naučiti kako otpustiti, izgubiti i rasplinuti mržnju. Naučit ćete čak i kako mržnju kreativno iskoristiti i kako je preoblikovati u više ciljeve kako biste je konačno pretvorili u ljubav. Ovo ću bolje objasniti u sljedećim poglavljima.

Postavke iz vašeg materijalnog okruženja - katkada lijep ukras, fizički aspekti života kakav vi poznajete - sve je to kamuflaža, stoga ja vašu materijalnu stvarnost nazivam kamuflažom. A opet, te su kamuflaže sačinjene od životne snage svemira. I stijenje, i kamenje, i planine, i zemlja, sve su to žive kamuflaže, isprepletene psihičke mreže koje su oblikovale malene svijesti koje vi ne možete vidjeti kao takve. Atomi i molekule unutar njih imaju svoju vlastitu svijest, kao i atomi i molekule vašega tijela.

Budući da svi sudjelujete u oblikovanju ovih materijalnih postavki i zato što ste se sigurno smjestili u materijalni oblik, vi ćete s pomoću fizičkih osjetila uvidjeti jedino ove fantastične postavke. Stvarnost koja postoji i unutar i pored toga zaobići će vas. No čak ni glumac nije potpuno trodimenzionalan. On je dio multidimenzionalnog sebstva. Unutar njega postoje metode percepcije koje mu omogućuju da vidi kroz kamuflažne postavke, da vidi dalje od scene i rekvizita. On se ovim unutarnjim osjetilima služi neprestano, iako je onaj dio njega koji jest glumac toliko usmjeren na predstavu da mu to izmiče. Na veliko ova fizička osjetila zapravo oblikuju materijalnu stvarnost koju, čini se, oni opažaju kao jedinu. Oni su i sami dio ove kamuflaže, no oni su poput leća stavljenih preko naših prirodnih unutarnjih percepcija koje vas tjeraju da dostupno polje djelovanja 'vidite' kao materijalnu tvar. Stoga se na njih može osloniti samo da nam kažu što se događa na površan način. Njima se može opaziti, recimo, položaj drugih glumaca, ili vrijeme u danu, no ta fizička osjetila neće vam reći kako je i to vrijeme samo kamuflaža, ili da svijest oblikuje druge glumce, ili da iznad i pored materije koja jest toliko vidljiva postoje stvarnosti koje ne možete vidjeti.

Međutim, možete s pomoću svojih unutarnjih osjetila opažati stvarnost koja postoji i izvan predstave i vaše uloge u njoj. No kako biste to postigli morate, logično, barem na trenutak odvratiti svoju pozornost od aktivnosti koja se neprestano događa - isključiti svoja fizička osjetila, recimo to tako - i prebaciti pozornost na one događaje koji su vam ranije promicali.

Da to kažemo krajnje pojednostavljeno, učinak bi bio kao da jedne naočale zamijenite drugima, jer su fizička osjetila jednako umjetna, govorim o temeljnim odlikama, u odnosu na unutarnje sebstvo, kao što su i naočale ili slušni aparat umjetni u odnosu na materijalno sebstvo. Stoga samo rijetko unutarnja osjetila upotrebljavamo posve svjesno. Na primjer, vi biste bili i više nego dezorijentirani, a usput i prilično prestravljeni, kada bi između dva trenutka vaše poznato okruženje nestalo i bilo zamijenjeno drugim skupovima podataka koje niste spremi razumjeti. Zato se informacije unutarnjih osjetila moraju toliko prevoditi u pojmove koje vi možete shvatiti. Drugim riječima, takve informacije moraju vama, kao trodimenzionalnim sebstvima, na neki način imati smisla.

Kao što vidite, vaš određeni komplet kamuflaža nije jedini. Druge stvarnosti imaju potpuno drukčiji sustav, ali unutarnja osjetila kao atribute svijesti imaju sve osobnosti i kroz ta unutarnja osjetila održava se komunikacija o kojoj obično svjesno sebstvo malo zna. Dio je moje svrhe i predstavljanje dijela tih komunikacija vama.

Tako duša, odnosno entitet, nije ono sebstvo koje čita ovu knjigu. Vaše okruženje nije samo svijet oko vas kakav vi poznajete, nego se sastoji i od okruženja iz prošlih života na koja niste trenutno usredotočeni. Vaše je stvarno okruženje sačinjeno od vaših misli i emocija, jer iz njih oblikujete ne samo ovu stvarnost nego i sve stvarnosti u kojima sudjelujete. Vaše stvarno okruženje ne poznaje prostor i vrijeme kakvo vi poznajete. U vašemu stvarnom okruženju vi nemate potrebe za riječima jer je komunikacija trenutna. U vašem stvarnom okruženju vi oblikujete materijalni svijet kakav poznajete. Unutarnja će vam osjetila omogućiti da opažate stvarnost koja je nezavisna od materijalnog oblika. Stoga ću vas sada sve zamoliti da napustite svoje uloge i da iskušate ovu jednostavnu vježbu.


VJEŽBA UNUTARNJIH OSJETILA

Sada zamislite da ste na osvijetljenoj pozornici, pri čemu je ta pozornica zapravo soba u kojoj sada sjedite. Zatvorite oči i zamislite da su se svjetla ugasila, da je scena nestala i da ste ostali sami.

Svugdje oko vas je tama. Budite mirni i tihi. Zamislite, koliko god živo možete, postojanje unutarnjih osjetila. Za sada zamislite da ona odgovaraju vašim fizičkim osjetilima. Izbacite iz svojega uma sve misli i svu zabrinutost. Budite prijemčivi. Slušajte vrlo mirno zvukove koji dolaze kroz vaša unutarnja, a ne vanjska osjetila.

Možda će se pojaviti i neke slike. Prihvatite ih kao jednakovrijedne slike onima koje vidite očima. Zamislite kako postoji unutarnji svijet i da će vam se on otkrivati kako ćete učiti percipirati ga tim unutarnjim osjetilima. Zamislite kako ste za taj svijet čitavoga svojeg života bili slijepi i kako sada polako razvijate sposobnost gledanja unutar njega. Nemojte prema nepovezanim slikama koje ćete isprva vidjeti i zvukovima koje ćete isprva čuti suditi cijeli unutarnji svijet jer ćete svoja unutarnja osjetila u početku još uvijek upotrebljavati prilično nesavršeno. Ovu jednostavnu vježbu ponavljajte nekoliko trenutaka prije sna ili dok se odmarate. Vježba se može provoditi i usred nekog normalnog posla koji ne zaokuplja svu vašu pozornost.

S pomoću ovakvih ćete kratkih uvida u, recimo to tako, strano okruženje jednostavno učiti usredotočiti se na nove dimenzije svjesnosti. Zapamtite da ćete doživljavati samo fragmente. Jednostavno ih prihvatite, ali nemojte u ovoj fazi pokušavati stvarati ikakve općenite sudove ni tumačenja. Za početak je dovoljno da vježbate desetak minuta dnevno. Informacije iz ove knjige sada se donekle usmjeravaju kroz unutarnja osjetila žene koja se upravo dok ja pišem nalazi u transu. Ovakav je poduhvat rezultat visoko organizirane unutarnje preciznosti, kao i vještine. Ona ne može ove informacije od mene primati - odnosno, one se ne mogu prevoditi ni tumačiti - sve dok je ona intenzivno usredotočena na materijalno okruženje. Znači, unutarnja su osjetila kanal koji omogućuje komunikaciju između raznih dimenzija postojanja. Pa čak i ovako, informacije se moraju, dok se prevode u materijalne pojmove, donekle izobličiti. Inače se ne bi uopće mogle razumjeti.


523. SEANSA, PONEDJELJAK 13. TRAVNJA 1970.

Neko sam vrijeme posvetio naglašavanju činjenice kako svi mi oblikujemo vlastito okruženje jer želim da shvatite kako je odgovornost za vaš život i vaše okruženje vaša vlastita odgovornost.

Vjerujete li u nešto drugo, ograničeni ste; vaše okruženje tada predstavlja zbroj ukupnog znanja i iskustva. Sve dok vjerujete kako je vaše okruženje objektivno i nezavisno od vas samih, u velikoj se mjeri osjećate nesposobnim promijeniti ga, vidjeti šire od njega i zamisliti neke druge alternative koje možda nisu toliko očite. Kasnije ću u ovoj knjizi objasniti razne metode koje će vam omogućiti da promijenite svoje okruženje, na svoju korist i u iznimno velikoj mjeri.

Ja sam i o reinkarnaciji govorio u smislu okruženja jer mnoge škole mišljenja prenaglašavaju učinke reinkarnacijskih postojanja, pa često okolnosti sadašnjeg života objašnjavaju kao rezultat krutih i beskompromisnih obrazaca postavljenih u nekom 'prošlom' životu. Ako ćete osjećati da se nalazite u milosti i nemilosti okolnosti kojima ne možete upravljati osjećat ćete se i relativno nesposobnim nositi se sa sadašnjom materijalnom stvarnošću, mijenjati svoje okruženje te mijenjati i utjecati na svoj svijet. Razlozi koji se navode za takva podjarmljivanja na duge staze ne znače mnogo jer se razlozi mijenjaju s vremenom i s vašom kulturom. Vi ne trpite kaznu zbog istočnog grijeha, ni zbog bilo kakvih događaja iz vašega djetinjstva, ni zbog doživljaja iz prošlih života. Vaš život može, primjerice, biti daleko ispunjeniji no što mislite da biste to željeli. Nekada manje znači više, no vaša psiha nije pod mrtvačkim pokrovom ni zbog istočnog grijeha, ni zbog Freudovih sindroma dječje dobi, ni zbog utjecaja prošlih života. Pokušat ću utjecaje prošlih života ovdje malo podrobnije objasniti. Oni na vas utječu jednako kao i bilo koja druga iskustva. Opet, vrijeme nije zatvoreno, ono je otvoreno. Nijedan život nije zatvoren u prošlosti, odvojen od sadašnjeg sebstva, kao ni od bilo kojeg budućeg sebstva.

Kao što sam objasnio ranije, životi, odnosno predstave događaju se odjednom. Kreativnost i svijest nisu nikada linearna postignuća. U svim životima vi odabirete i stvarate vlastite postavke, odnosno okruženja, a u ovom ste životu odabrali svoje roditelje i sve incidente iz djetinjstva koji su došli uključeni u vaše iskustvo. Taj ste scenarij vi napisali. No kao pravi rasijani profesor, svjesno sebstvo sve ovo zaboravlja pa kada se u tom scenariju pojavi tragedija, teškoća ili neki izazovi svjesno sebstvo traži na koga ili na što bi svalilo krivicu. Nadam se da ću vam do kraja ove knjige precizno predočiti kako svaku minutu svojega iskustva stvarate vi sami, tako da ćete moći u svjesnu razinu početi unositi svoju pravu kreativnu odgovornost - ili se barem vrlo približiti tome. Pogledajte tu i tamo dok čitate ovu knjigu prostoriju u kojoj sjedite. Stolci i stolovi, strop i pod, možda se čine vrlo stvarnima i krutima - prilično trajnima - dok se vi sami, za razliku od toga, možda osjećate vrlo ranjivima, uhvaćenima u jednom trenutku između rođenja i nestanka. Možete pritom osjetiti čak i ljubomoru, zamišljajući kako će materijalni svemir nastaviti postojati još dugo nakon što vi umrete. No nadam se da ćete do kraja ove knjige shvatiti vječne vrijednosti vlastite svijesti i ograničenu trajnost tih materijalnih aspekata vašeg okruženja i vašeg svemira koji se sada čine toliko trajnima.

citirano iz časopisa Svjetlost

swerdlow o ovome...
https://themajka.com/video/stream/swerd ... ection.flv
https://themajka.com/video/stream/swerdlow/oversoul.flv
https://themajka.com/video/stream/swerd ... eation.flv
It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.
It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.
Avatar
gotta
rank7
Postovi: 276
Pridružen/a: 25.12.2015, 23:35
Zahvalio/a: 41 put
Prim. zahvala: 32 puta

Re: Karma & Sjećanje na prošle živote

PostPostao/la gotta » 08.09.2016, 22:00

ja sam imala neku čudnu fazu u dobi od 5 godina, nitko nije znao zašto niti imao ikakvo logičko objašnjenje..interesantno je da se više sjećam stvari iz djetinjstva nego nekih nedavnih događaja..oh well, tad sam godinu dana za svako muško biće tvrdila da je žensko...poludila sam kad bi mi mama i tata, dr. ljudi rekli da je to dječak/muškarac/muško... počela sam histerizirati, lupati nogama, urlati,..sjećam se da sam rastrgala cijelu basnu jer je VOL muško... LOL..uglavnom, u tom sam periodu..ma zapravo od rođenja bila užasno anskiozna, plačljiva... nakon jednog razgovora i paljenja svijeće, prošlo je to čudno razdoblje..a kasnije sam često sanjala stariju mušku osobu koja mi želi nauditi.
Everything you can imagine is possible. :mushroom:
..Kakva bi nastala tišina kada bi ljudi pričali samo ono što ZNAJU.... :cheesy:

Natrag na “Tajnoviti Planet”

Online

Trenutno korisnika/ca: Nema prijavljenih korisnika/ca. i 1 gost.